Sak 2006/00289 Lovgivning om det industrielle rettsvern - patentloven, varemerkeloven, markedsføringsloven, immaterialrettigheter mv.

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Økokrim,

Jeg ønsker innsyn i dokumentene i sak 2006/00289.

Med vennlig hilsen,

N. Eriksen

Marianne Sæther,

14 Attachments

Hei

 

Viser til din innsynsbegjæring av 20.4.2016. og oversender de etterspurte
dokumentene. Gjør oppmerksom på at noen av vedleggene er så store at
forsendelsen vil bli delt over flere eposter.

 

I tillegg opplyses det om at vedlegg 5 til dokument 11 er unntatt fra
offentlighet etter § Offl. 13.1 jf pl. 24.2. Vedlegget er derfor fjernet,
og innsyn avslås.

 

Avslaget kan påklages til ØKOKRIM som enten kan omgjøre beslutningen eller
oversende klagen til avgjørelse av Politidirektoratet.

 

Klagefristen er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Vennlig hilsen

 

Marianne Evjen Sæther

arkivleder

 

ØKOKRIM

 

Telefon: (+47) 23 29 10 22/91 88 50 44

E-post: [1][epostadresse]

[2]www.okokrim.no

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: N. Eriksen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #96]]
Sendt: 20. april 2016 13:06
Til: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova til Økokrim
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Sak 2006/00289
Lovgivning om det industrielle rettsvern - patentloven, varemerkeloven,
markedsføringsloven, immaterialrettigheter mv.

 

Kjære Økokrim,

 

Jeg ønsker innsyn i dokumentene i sak 2006/00289.

 

Med vennlig hilsen,

 

N. Eriksen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes
brønn.

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[3]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.okokrim.no/
3. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Marianne Sæther,

2 Attachments

Hei

 

Viser til din innsynsbegjæring av 20.4.2016. og oversender de etterspurte
dokumentene. Gjør oppmerksom på at noen av vedleggene er så store at
forsendelsen vil bli delt over flere eposter.

 

I tillegg opplyses det om at vedlegg 5 til dokument 11 er unntatt fra
offentlighet etter § Offl. 13.1 jf pl. 24.2. Vedlegget er derfor fjernet,
og innsyn avslås.

 

Avslaget kan påklages til ØKOKRIM som enten kan omgjøre beslutningen eller
oversende klagen til avgjørelse av Politidirektoratet.

 

Klagefristen er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Dokument nummer 5 i saken er for øvrig utgått, og eksisterer derfor ikke
lenger.

 

Vennlig hilsen

 

Marianne Evjen Sæther

arkivleder

 

ØKOKRIM

 

Telefon: (+47) 23 29 10 22/91 88 50 44

E-post: [1][epostadresse]

[2]www.okokrim.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: N. Eriksen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #96]]
Sendt: 20. april 2016 13:06
Til: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova til Økokrim
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Sak 2006/00289
Lovgivning om det industrielle rettsvern - patentloven, varemerkeloven,
markedsføringsloven, immaterialrettigheter mv.

 

Kjære Økokrim,

 

Jeg ønsker innsyn i dokumentene i sak 2006/00289.

 

Med vennlig hilsen,

 

N. Eriksen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes
brønn.

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[3]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.okokrim.no/
3. https://www.mimesbronn.no/help/officers