Rutiner personopplysninger i personalforvalforvaltningen

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Bergen kommune
Jeg ber i medhold av offentligloven om innsyn i kommunens rutiner for behandling av personopplysninger både etter personopplysningsloven og dessuten teiepliktige opplysninger hjemlet i forvaltningsloven §13 pkt. 1 i kommunens personalforvaltning.

Minner om at kommunen ikke har hjemmel til å nekte om innsyn i rutiner.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Kjære Bergen kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Bergen kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Rutiner personopplysninger i personalforvalforvaltningen».

Det vises til offentligloven §32 andre ledd
"Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd."

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/rutine...

Med vennlig hilsen,

Andrine Paulsen

Gjelsten, Karin, Bergen kommune

Til: Andrine Paulsen <[1][Innsyns-e-postadresse #799]>

 

Hei og beklager sent svar fra oss.

 

Her er en lenke til arkivplan for Bergen kommune:
[2]http://bergen.arkivplan.no/content/view/...

Under "daglige rutiner" og under "enheter med egne arkiv", ligger rutiner
for personalarkiv.

 

Denne arkivplanen er dessverre ikke oppdatert på alle områder, og særlig
ikke på detalj-nivå.

 

Under rutiner for de ulike enheter, står det hvordan inngående og utgående
post skal håndteres.

Dersom du ønsker ytterligere detaljer om den nåværende praktisering av
offentlig innsyn eller andre saker, ber vi om at du tar direkte kontakt om
dette.

 

Bergen kommune er inne i en overgang med nytt sak-/arkivsystem, så det er
mye vedlikeholdsarbeid som gjenstår i våre planer.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Karin Gjelsten

Fagsjef for moderne arkiv

Bergen byarkiv| Bergen kommune

Postboks 7700|5020 Bergen

 

Telefon dir: 55 56 61 84

Mobil: 48 11 17 23

[3]www.bergen.kommune.no/byarkivet

 

Bergen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post,
i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivlovgivning. Det
betyr at inngående og utgående e-post kan bli gjenstand for offentlig
innsyn dersom det er saksrelatert eller har verdi som dokumentasjon

 

 

 

 

----Opprinnelig melding-----

Fra: Postmottak byr. finans, innovasjon og eiendom

Sendt: 17. april 2018 10:37

Til: Postmottak Bergen byarkiv

Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Rutiner
personopplysninger i personalforvalforvaltningen

 

Ref. dokument 2018/18206-1

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hovedpostmottak

Sendt: 13. april 2018 11:27

Til: Postmottak byr. finans, innovasjon og eiendom

Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Rutiner
personopplysninger i personalforvalforvaltningen

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Andrine Paulsen [[4]mailto:[Innsyns-e-postadresse #799]]

Sendt: 12. april 2018 20:56

Til: Hovedpostmottak

Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Rutiner personopplysninger i
personalforvalforvaltningen

 

Kjære Bergen kommune,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Bergen kommune sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Rutiner personopplysninger i
personalforvalforvaltningen».

 

Det vises til offentligloven §32 andre ledd "Dersom den som har kravd
innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok
kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første
ledd."

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[5]https://www.mimesbronn.no/request/rutine...

 

Med vennlig hilsen,

 

Andrine Paulsen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[6][Innsyns-e-postadresse #799]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[7]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #799]
2. http://bergen.arkivplan.no/content/view/...
3. http://www.bergen.kommune.no/byarkivet
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #799]
5. https://www.mimesbronn.no/request/rutine...
6. mailto:[Innsyns-e-postadresse #799]
7. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Gjelsten, Karin,
Tak for svar og orientering.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen