Rundskriv G-1985-205 fra Justisdepartementet

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Kan dere sende meg en kopi av rundskriv G-1985-205? Klarte ikke finne den på departementets nettsider. Jeg lette under https://www.regjeringen.no/no/dokument/l... .

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Hei,
Vedlagt har du det forespurte rundskrivet.

Med vennlig hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
Telefon: 22 24 90 90
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]
www.regjeringen.no/jd

 Tenk miljø - Redd et tre!
Ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #230]]
Sendt: torsdag 1. desember 2016 14.41
Til: Postmottak JD <[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Rundskriv G-1985-205 fra Justisdepartementet

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Kan dere sende meg en kopi av rundskriv G-1985-205? Klarte ikke finne den på departementets nettsider. Jeg lette under https://www.regjeringen.no/no/dokument/l... .

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Tusen takk for det tilsendte PDF-dokumentet. Men jeg lurer på om noe har gått galt i overføringen. Det er flere sider der deler av teksten mangler, spesifikt øverst på arkene. Det ser ut til å være feil som kommer fra uheldig avbilding fra en papirutgave. Problemet kan f.eks. ses på side 10, 13, 25, 45, 46, 48, 65-67. Har dere en utgave der det ikke mangler deler av teksten?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Hei,
Beklager at det har tatt noe tid. Nå har jeg funnet en papirversjon av rundskrivet som jeg har skannet inn på nytt. Jeg tror alle sidene skal være lesbare.

Med vennlig hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
Telefon: 22 24 90 90
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]
www.regjeringen.no/jd

 Tenk miljø - Redd et tre!
Ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #230]]
Sendt: fredag 2. desember 2016 09.21
Til: Innsyn <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Rundskriv G-1985-205 fra Justisdepartementet

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Tusen takk for det tilsendte PDF-dokumentet. Men jeg lurer på om noe har gått galt i overføringen. Det er flere sider der deler av teksten mangler, spesifikt øverst på arkene. Det ser ut til å være feil som kommer fra uheldig avbilding fra en papirutgave. Problemet kan f.eks. ses på side 10, 13, 25, 45, 46, 48, 65-67. Har dere en utgave der det ikke mangler deler av teksten?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Først en ufullstendig kopi, så en fullstendig kopi med alle sidene snudd 90 grader med rekkefølgen 3, 2, 5, 4, osv. Videre bruk vil måtte rotere, splitte opp og sortere om på alle sidene før OCR.