Retten til innsyn i særskilt filformat ved sammenstilling av opplysninger fra en database

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Sogn og Fjordane,

Kan dere sende kopi av dokumenter i sak 2015/4328.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

FMSF Postmottak, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

72 Attachments

 

Vedtak i klagesak som gjeld krav om innsyn i særskilt format: Vedtak i
klagesak som gjeld krav om innsyn i særskilt format.DOC

Innsyn og format - uttale frå Sivilombudsmannen - merknad 2 frå Lærdal
kommune: Innsyn og format - uttale frå Sivilombudsmannen - merknad 2 frå
Lærdal kommune.pdf

Innsyn og format - uttale frå Sivilombudsmannen - merknad frå Lærdal
kommune: Innsyn og format - uttale frå Sivilombudsmannen - merknad frå
Lærdal kommune.pdf

Ombudsmannens uttalelse i spørsmål om innsyn i særskilt format:
Ombudsmannens uttalelse i spørsmål om innsyn i særskilt format.pdf

Nytt førebels svar: Nytt førebels svar.pdf
Orientering om forseining - retten til innsyn i filformatet Excel:
Orientering om forseining - retten til innsyn i filformatet Excel.pdf

Innsyn i Excel-format: Innsyn i Excel-format.pdf
Merknader til brev frå klagar - innsyn i Excel-format: Merknader til brev
frå klagar - innsyn i Excel-format.pdf
Innsyn i Excel-format - klagers merknader: Innsyn i Excel-format - klagers
merknader.PDF
Svar på brev om ytterlegare undersøking i klagesak - innsyn i
excel-format: Svar på brev om ytterlegare undersøking i klagesak - innsyn
i excel-format.pdf

Ytterligere undersøkelse - innsyn i excel-format: Ytterligere undersøkelse
- innsyn i excel-format.PDF
Svar på brev om undersøkelse i klagesak - innsyn i excel-format - deres
referanse 2016/726: Svar på brev om undersøkelse i klagesak - innsyn i
excel-format - deres referanse 2016 726.pdf

Kommunikasjon med Fylkesmannen: Kommunikasjon med Fylkesmannen.pdf
Klagesak - innsyn i excel-format: Klagesak - innsyn i excel-format.pdf
Klagesak - innsyn i excel-format(2): Klagesak - innsyn i
excel-format(2).pdf
Undersøkelse - innsyn i excel-format: Undersøkelse - innsyn i
excel-format.pdf
Svar på krav om ny vurdering av klagesak som gjeld manglande innsyn mot
Lærdal kommune: Svar på krav om ny vurdering av klagesak som gjeld
manglande innsyn mot Lærdal kommune.pdf

Purring: Purring.pdf
Møte om Fylkesmannen sin juridiske vurderingsevne: Møte om Fylkesmannen
sin juridiske vurderingsevne.pdf
Møte om Fylkesmannen sin juridiske vurderingsevne(8): Møte om Fylkesmannen
sin juridiske vurderingsevne(8).pdf
Vedrørande handsaming av klage på innsynskrav: Vedrørande handsaming av
klage på innsynskrav.pdf
Tilleggsopplysningar: Tilleggsopplysningar.pdf
Klage SOM: Klage SOM.pdf
Notat til SOM: Notat til SOM.pdf
Svar SOM: Svar SOM.pdf
Lærdal kommune - klage - innsyn - Excel-saka - Øyvind Nondal: Lærdal
kommune - klage - innsyn - Excel-saka - Øyvind Nondal.pdf

Tilleggsopplysningar(15): Tilleggsopplysningar(15).pdf
Tilleggsopplysningar(16): Tilleggsopplysningar(16).pdf
Rettleiing, rapport i Visma (funksjon-art): Rettleiing, rapport i Visma
(funksjon-art).pdf
Art: Art.XLSX
Tilleggsopplysningar(19): Tilleggsopplysningar(19).pdf
Tilleggsopplysningar(20): Tilleggsopplysningar(20).pdf
FM-16122015: FM-16122015.pdf
Klage: Klage.pdf
Svar på brev om undersøkelse i klagesak - innsyn i excel-format: Svar på
brev om undersøkelse i klagesak - innsyn i excel-format.pdf

Kommunikasjon med Fylkesmannen: Kommunikasjon med Fylkesmannen(35).pdf
Klagesak - innsyn i excel-format: Klagesak - innsyn i excel-format(36).pdf
Klagesak - innsyn i excel-format: Klagesak - innsyn i excel-format(37).pdf
Svar på brev om undersøkelse i klagesak - innsyn i excel-format: Svar på
brev om undersøkelse i klagesak - innsyn i excel-format(38).pdf

Undersøkelse - innsyn i excel-format: Undersøkelse - innsyn i
excel-format(39).pdf
Svar på krav om ny vurdering av klagesak som gjeld manglande innsyn mot
Lærdal kommune: Svar på krav om ny vurdering av klagesak som gjeld
manglande innsyn mot Lærdal kommune(40).pdf

Purring: Purring(41).pdf
Møte om Fylkesmannen sin juridiske vurderingsevne: Møte om Fylkesmannen
sin juridiske vurderingsevne(42).pdf
Møte om Fylkesmannen sin juridiske vurderingsevne: Møte om Fylkesmannen
sin juridiske vurderingsevne(43).pdf
Vedrørande handsaming av klage på innsynskrav: Vedrørande handsaming av
klage på innsynskrav(44).pdf
Tilleggsopplysningar: Tilleggsopplysningar(45).pdf
Klage SOM: Klage SOM(46).pdf
Notat til SOM: Notat til SOM(47).pdf
Svar SOM: Svar SOM(48).pdf
Lærdal kommune - klage - innsyn - Excel-saka - Øyvind Nondal: Lærdal
kommune - klage - innsyn - Excel-saka - Øyvind Nondal(49).pdf

Tilleggsopplysningar: Tilleggsopplysningar(50).pdf
Tilleggsopplysningar: Tilleggsopplysningar(51).pdf
Rettleiing, rapport i Visma (funksjon-art): Rettleiing, rapport i Visma
(funksjon-art).PDF
Art: Art(53).XLSX
Tilleggsopplysningar: Tilleggsopplysningar(54).pdf
Tilleggsopplysningar: Tilleggsopplysningar(55).pdf
FM-16122015: FM-16122015.PDF
Klage: Klage.PDF
Kopi av saksdokument i klagesak: Kopi av saksdokument i klagesak.pdf
Jp 1 - hovuddok: Jp 1 - hovuddok.PDF
Jp.1 vedl 1: Jp.1 vedl 1.PDF
Jp.1 vedl 2: Jp.1 vedl 2.PDF
Jp 1 - vedl 3: Jp 1 - vedl 3.PDF
Jp. 1 - vedl 4: Jp. 1 - vedl 4.PDF
Jp.1 - vedl 5: Jp.1 - vedl 5.PDF
Jp.1 - vedl 6: Jp.1 - vedl 6.PDF
Jp.2 - hovuddok: Jp.2 - hovuddok.PDF
Jp.2 - vedl 1: Jp.2 - vedl 1.PDF
Jp. 2 - vedl.2: Jp. 2 - vedl.2.PDF
Jp.3: Jp.3.PDF
Jp.4 - hovuddok: Jp.4 - hovuddok.PDF
Jp.4 - vedl 1: Jp.4 - vedl 1.PDF
Innhenting av saksdokumenter i klagesak: Innhenting av saksdokumenter i
klagesak.pdf
Klage til Sivilombodsmannen: Klage til Sivilombodsmannen.pdf
Vedtak i klagesak som gjeld krav om innsyn i særskilt format: Vedtak i
klagesak som gjeld krav om innsyn i særskilt format.pdf

Vedtak i klagesak som gjeld krav om innsyn i særskilt format: Vedtak i
klagesak som gjeld krav om innsyn i særskilt format(75).pdf

Innsyn i rekneskap for attreising på arts og funksjonsnivå.: Innsyn i
rekneskap for attreising på arts og funksjonsnivå..pdf

image001: image001.pdf
Lærdal kommune - innsyn i rekneskap for attreising på arts og
funksjonsnivå: Lærdal kommune - innsyn i rekneskap for attreising på arts
og funksjonsnivå.pdf

Attreising - spesifikasjon på funksjon og artsnivå (L)(137599): Attreising
- spesifikasjon på funksjon og artsnivå (L)(137599).pdf

Vedtak i klagesak som gjeld krav om innsyn i særskilt format: Vedtak i
klagesak som gjeld krav om innsyn i særskilt format(80).pdf

Lærdal kommune - klage - innsyn -  Øyvind Nondal: Lærdal kommune - klage -
innsyn -  Øyvind Nondal.pdf
Budsjett 2014 og 2015: Budsjett 2014 og 2015.pdf
Status - Attreising og utvikling  av Lærdalsøyri: Status - Attreising og
utvikling  av Lærdalsøyri.pdf
Svar på innsynskrav: Svar på innsynskrav.pdf
Klage: Klage(85).pdf
Innsyn i rekneskap: Innsyn i rekneskap.pdf
Klage i innsynssak - oversending til Fylkesmannen for avgjerd: Klage i
innsynssak - oversending til Fylkesmannen for avgjerd.pdf

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Jeg ser at sivilombudsmannens uttalelse i saken er publisert på https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel... .