Rett til å få informasjon i ulike filformat hos IMDI

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Ber om innsyn i alle dokumentene i sak 15/1126.

Ber om at dere er påpasselige med å sende svaret til epostadressen denne henvendelsen er sendt fra, slik at det blir korrekt kategorisert på Mimes Brønn.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 15/1126-1 Spørsmål om utstedelse av bankkort til fosterbarn
Dokument: Oversendelse av henvendelse om utstedelse av bankkort til fosterhjemsbarn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen

Justis- og Beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/1126-2 Spørsmål om utstedelse av bankkort til fosterbarn
Dokument: Fosterbarn og bankkort

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen

Justis- og Beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon