Regnskap over bruken av semesteravgiften de siste 5 årene

Innsynshenvendelsen ble avvist av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Kjære Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Kan jeg få tilsendt elektronisk kopi av hovedboken for regnskapet over bruken av semesteravgiften de siste 5 årene, dvs. 2010-2014? Jeg er spesielt ute etter å se hvordan regnskapet forholder seg til budsjettet, og hvordan ubrukte midler ble disponert, og håper dere kan bidra til at jeg finner ut av dette.

Om mulig vil jeg gjerne ha den på CSV-format (dvs. ren tekst der hver transaksjon utgjør en linje i fila med komma eller tab som feltskilletegn) eller annet maskinlesbart format der hvert felt i transaksjonene kan behandles videre maskinelt.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Nina Langeland, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Hei P. Reinholdtsen,
 
Og takk for henvendelsen din om semesteravgiften.  Semesteravgiften til
SiO er på 550 kroner og bidrar til å finansiere viktige tilbud til
studentene. 
 
Det er SiOs hovedstyre som gjennom sitt budsjettvedtak bestemmer hvordan
semesteravgiften og andre inntekter skal brukes. Fem av ti medlemmer,
inkludert styreleder, er studenter og har gjennom styreleders
dobbeltstemme flertall i beslutningene.
 
Du finner oversikt over semesteravgiftinntektene for hvert enkelt år i
note 2 til SiOs årsregnskap på sio.no. Du finner også et eget
segmentregnskap (note 19) som viser at semesteravgift og øvrig økonomisk
støtte SiO mottar for å tilby tjenester til studenter, ikke brukes til å
subsidiere tjenester til andre enn studentsegmentet.  Som det fremgår av
segmentregnskapet har vi et omfattende helsetilbud til studentene som
delvis finansieres av semesteravgift. Semesteravgiften går også til andre
viktige velferdstjenester som karriereveiledning og kurs/opplæring i
foreningsaktivitet.
 
En andel av semesteravgiften går etter søknad fra Velferdstinget til å
finansiere studentdemokrati, studentmedier og støtte til
foreningsaktivitet via Kulturstyret. Velferdstinget er
interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for
studentene som er tilknyttet SiO. Tilskuddet til Velferdstinget var i 2014
på 14,8 millioner kr. Totalt ble det betalt inn cirka 69 millioner i
semesteravgift til SiO i 2014.
 
Når det gjelder budsjettene til SiO er dette interne arbeidsdokumenter som
vi ikke gir ut. Du ber om innsyn etter offentlighetsloven, og jeg gjør
derfor oppmerksom på at SiO ikke er et offentlig organ, men et
særlovselskap underlagt lov og forskrift om studentsamskipnader.
 
Med vennlig hilsen
 
 
Nina Langeland, kommunikasjonsdirektør
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #66]]
Sendt: 22. desember 2015 20:56
Til: Post til SiO
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Regnskap over bruken av
semesteravgiften de siste 5 årene
 
Kjære Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,
 
Kan jeg få tilsendt elektronisk kopi av hovedboken for regnskapet over
bruken av semesteravgiften de siste 5 årene, dvs. 2010-2014?  Jeg er
spesielt ute etter å se hvordan regnskapet forholder seg til budsjettet,
og hvordan ubrukte midler ble disponert, og håper dere kan bidra til at
jeg finner ut av dette.
 
Om mulig vil jeg gjerne ha den på CSV-format (dvs. ren tekst der hver
transaksjon utgjør en linje i fila med komma eller tab som feltskilletegn)
eller annet maskinlesbart format der hvert felt i transaksjonene kan
behandles videre maskinelt.
 
Med vennlig hilsen,
 
P. Reinholdtsen
 
-------------------------------------------------------------------
 
Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes
brønn.
 
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[2]https://www.mimesbronn.no/help/officers
 
Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
 
 
-------------------------------------------------------------------
 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #66]
2. https://www.mimesbronn.no/help/officers

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

SiOA har vedtatt en "Policy for åpenhet og tilgjengelighet" som tidligere var lenket inn fra oversikten over postjournalene. Den er ikke lenger tilgjengelig der, men klarte å finne den på
http://webhttp.sio.no/files/info/files/p... .

Hans-Petter Fjeld la igjen en merknad ()

Studentsamskipnader rapporterer til Kunnskapsdepartementet. Usikker på om de rapporterer all informasjon som ble ønsket her, men jeg ber om en årsrapport og ser