Rapporter og regnskap for 15 millioner i bistandsmidler til Fredrikstad kommune/Fredskorpset i årene 2011-2017

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Det norske Fredskorpset,

Det norske Fredskorpset har sammen med Fredrikstad kommune fått utbetalt drøye 15 millioner kroner i årene 2011-2017 på følgende prosjekter. Det bes vennligst om innsyn i regnskap, regnskapsbilag og rapporter for disse prosjektene, herunder deltagers reiseutgifter og oppholdsutgifter.

FK11/103502N-1
FK11/103502N-2
FK11/103502N-3
FK11/103502N-4
FK11/103502N-5
FK11/103502N-6
FK11/103503N-1
FK11/103503N-2
FK11/103503N-3
FK11/103504N-1
FK11/103504N-10
FK11/103504N-2
FK11/103504N-3
FK11/103504N-4
FK11/103504N-5
FK11/103504N-6
FK11/103504N-7
FK11/103504N-8
FK11/103504N-9
FK12/103504N-1
FK12/103504N-2
FK12/103504N-3
FK12/103505N-1
FK12/103505N-2
FK13/103504N
FK13/103504N-1
FK13/103504N-2
FK13/103505N
FK13/103505N-1
FK13/103506Y
FK13/103506Y-1
FK14/103507Y-1
FK14/103507Y-2
FK15/103508Y-1
FK15/103508Y-2
FK16/103508Y-1
FK16/103508Y-2
FK16/103509Y-1
FK16/103509Y-2
FK16/103510Y-1
FK16/103510Y-2
FK17/103510Y-1
FK17/103510Y-2
FK17/103511N-1
FK17/103511N-2
KOS-12/0073
MOZ-14/0029
MOZ-14/0029

VH,

Arne Larsen

Sentralbord - Fredskorpset,

1 Attachment

 • Attachment

  Kulturskolen i Fredrikstad 2008 2017 del 1.zip

  14.7M Download

Hei,

Vi vil informere om at Fredskorpset byttet navn til Norec – Norsk senter for utvekslingssamarbeid 01.01.2019.

Innsyn innvilges i 12 filer med delvis sladding etter offentleglova § 13, forvaltningsloven § 13. Filene er vedlagt.

Det er innvilget fullt innsyn i 63 filer. Filene er vedlagt.

Vedlagt ligger filer knyttet til godkjente avtaler, budsjett, regnskapsrapporter og resultat rapporter samt godkjenning av brukte midler og eventuelt krav om tilbakebetaling av ubrukte midler.

På grunn av filenes størrelse, mottar du disse i tre deler.

Vi gjør oppmerksom på at saksnummer/IDnummer som er oppgitt i innsynsbegjæringen ikke stemmer med vårt sak- og arkivsystem. Innsyn er gitt i forhold til våre IDnummer for Kulturskolen i Fredrikstad i tidsrommet 2008-2017.

Ansvarlig leder: Marit Bakken
Dato for vurdering: 29.07.2019

Frister og klageadgang:
Du har rett til å kreve en nærmere begrunnelse innen tre uker fra i dag. I så fall er Norec innen ti arbeidsdager forpliktet til å gi en skriftlig forklaring på hva avslaget bygger på.

Klagefristen er også tre uker fra i dag, du kan klage ved å svare på denne e-posten. Den som er ansvarlig for dokumentet i Norec må da vurdere innsynsbegjæringen på nytt. Dersom innsyn fortsatt ikke gis, oversender Norec klagen til Utenriksdepartementet for behandling.

Sentralbord
Norwegian Agency for Exchange Cooperation (formerly known as Fredskorpset/FK Norway)

www.norec.no
Tlf: 57990000

vis sitert seksjon

Sentralbord - Fredskorpset,

Hei.

Sender som avtalt filene til tredje og siste del av innsynsbjæringen.

Sentralbord
Norwegian Agency for Exchange Cooperation (formerly known as Fredskorpset/FK Norway)

www.norec.no

vis sitert seksjon

Sentralbord - Fredskorpset,

1 Attachment

 • Attachment

  Kulturskolen i Fredrikstad 2008 2017 del 2.zip

  18.0M Download

Hei.

Sender som avtalt filene tilhørende andre del av innsynsbegjæringen.

Sentralbord
Norwegian Agency for Exchange Cooperation (formerly known as Fredskorpset/FK Norway)

www.norec.no

vis sitert seksjon

Sentralbord - Fredskorpset,

Sentralbord - Fredskorpset would like to recall the message, "innsyn etter Offentleglova - Rapporter og regnskap for 15 millioner i bistandsmidler til Fredrikstad kommune/Fredskorpset i årene 2011-2017".

Sentralbord - Fredskorpset,

Sentralbord - Fredskorpset would like to recall the message, "innsyn etter Offentleglova - Rapporter og regnskap for 15 millioner i bistandsmidler til Fredrikstad kommune/Fredskorpset i årene 2011-2017".

Sentralbord - Fredskorpset,

1 Attachment

 • Attachment

  Kulturskolen i Fredrikstad 2008 2017 del 3 del 1.zip

  5.5M Download

Hei.

Sender som avtalt filene til tredje del av innsynsbegjæringen. Disse filene er for store til å sende som en del. Du vil derfor motta del tre i to deler.

Sentralbord
Norwegian Agency for Exchange Cooperation (formerly known as Fredskorpset/FK Norway)

www.norec.no

vis sitert seksjon

Sentralbord - Fredskorpset,

1 Attachment

 • Attachment

  Kulturskolen i Fredrikstad 2008 2017 del 3 del 2.zip

  30.9M Download

Hei.

Sender som avtalt siste del av del tre. Filene er vedlagt.

Sentralbord
Norwegian Agency for Exchange Cooperation (formerly known as Fredskorpset/FK Norway)

www.norec.no

vis sitert seksjon

Sentralbord - Fredskorpset,

1 Attachment

 • Attachment

  Kulturskolen i Fredrikstad 2008 2017 del 4.zip

  9.5M Download

Hei.

Sender som avtalt fjerde og siste del av filene du har søkt innsyn i.

Sentralbord
Norwegian Agency for Exchange Cooperation (formerly known as Fredskorpset/FK Norway)

www.norec.no

vis sitert seksjon