Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Harald, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Rapport om penetrasjonstest

Vi venter på at Harald skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Kristiansand kommune,

Ber om innsyn i rapporten fra den omfattende penetrasjonstesten som relativt nylig har blitt utført.

Med vennlig hilsen,
Harald

Grete Gavelstad, Kristiansand kommune

IT-sjef Ingunn Kvivik

Vedlagt videresendes forespørsel om innsyn iht offentleglova i rapport om penetrasjonstest. Jeg ser den er sendt via Mimes Brønn https://data.norge.no/app/mimes-br%C3%B8nn

Grete Gavelstad
Arkivsjef | Dokumentsenteret
Mobil: +47 95 78 38 68  | Kontor: +47 38 24 33 66  |  Sentralbord +47 38 07 50 00
www.kristiansand.kommune.no | Org.nr. 963 296 746

Besøksadresse: Rådhusgata 26 | Postadresse: Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand | [Kristiansand kommune henvendelses-e-postadresse]

Kopi: Mimesbronn v. Harald

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak <[Kristiansand kommune henvendelses-e-postadresse]>
Sendt: fredag 25. januar 2019 14.32
Til: Dokumentsenteret
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Rapport om penetrasjonstest

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Harald <[Innsyns-e-postadresse #1519]>
Sendt: fredag 25. januar 2019 13.26
Til: Postmottak <[Kristiansand kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Rapport om penetrasjonstest

Kjære Kristiansand kommune,

Ber om innsyn i rapporten fra den omfattende penetrasjonstesten som relativt nylig har blitt utført.

Med vennlig hilsen,
Harald

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1519]

Er [Kristiansand kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Kristiansand kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Ingunn Kvivik, Kristiansand kommune

Det vises til forespørsel om dokumentinnsyn av 25.januar 2019 vedrørende Penetrasjonstest.

Det aktuelle dokumentet inneholder opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Vi avslår forespørselen med henvisning til offentleglova (offl) § 13 første ledd, jf forvaltningsloven (fvl) §13 første ledd nr 2 (næringsopplysninger)

Det gis heller ikke innsyn i resten av dokumentet. Vi viser til at de taushetsbelagte opplysningene utgjør den vesentligste delen av dokumentet, jf offl § 12 bokstav c).

Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vest-Agder, jf offl § 32. En eventuell klage sendes til Kristiansand kommune.

Klagefristen er 3 uker fra avslaget er mottatt, jf fvl § 29 første ledd jf offl § 32 tredje ledd annet punktum.

Med vennlig hilsen
Ingunn M. Kvivik
Enhetsleder IT – enheten (konstituert)
Mobil: +47 913 87 411  | Sentralbord +47 38 07 50 00  | [epostadresse] | Besøksadresse: Rådhusgata 18

Har du henvendelser som gjelder feil, bestillinger eller andre forespørsler om våre tjenester,
kontakt IT Servicesenter på tlf 38 07 50 49 eller [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Grete Gavelstad <[epostadresse]>
Sendt: fredag 25. januar 2019 15:06
Til: Ingunn Kvivik <[epostadresse]>
Kopi: [Innsyns-e-postadresse #1519]
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova via Mimes brønn - Rapport om penetrasjonstest

IT-sjef Ingunn Kvivik

Vedlagt videresendes forespørsel om innsyn iht offentleglova i rapport om penetrasjonstest. Jeg ser den er sendt via Mimes Brønn https://data.norge.no/app/mimes-br%C3%B8nn

Grete Gavelstad
Arkivsjef | Dokumentsenteret
Mobil: +47 95 78 38 68  | Kontor: +47 38 24 33 66  |  Sentralbord +47 38 07 50 00 www.kristiansand.kommune.no | Org.nr. 963 296 746

Besøksadresse: Rådhusgata 26 | Postadresse: Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand | [Kristiansand kommune henvendelses-e-postadresse]

Kopi: Mimesbronn v. Harald

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak <[Kristiansand kommune henvendelses-e-postadresse]>
Sendt: fredag 25. januar 2019 14.32
Til: Dokumentsenteret
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Rapport om penetrasjonstest

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Harald <[Innsyns-e-postadresse #1519]>
Sendt: fredag 25. januar 2019 13.26
Til: Postmottak <[Kristiansand kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Rapport om penetrasjonstest

Kjære Kristiansand kommune,

Ber om innsyn i rapporten fra den omfattende penetrasjonstesten som relativt nylig har blitt utført.

Med vennlig hilsen,
Harald

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1519]

Er [Kristiansand kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Kristiansand kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Kristiansand kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kristiansand kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Rapport om penetrasjonstest».

Dere viser til § 13 - 2 i "Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)":

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

En slik rapport forteller noe om sårbarhet og risiko dere i Kommunen har og inneholder ikke informasjon av konkurransemessig betydning. Rapporten er ment som et dokument til forbedring av interne rutiner, prosesser og tekniske komponenter og gir ingen næringsdrivende (eller andre) noen konkurransemessige fordeler.

Jeg klager derfor på avslaget om innsyn i denne rapporten jf offl § 32

Med vennlig hilsen,
Harald

Ingunn Kvivik, Kristiansand kommune

2 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  20K Download

 • Attachment

  Offentleglova klage p avslag p innsynkrav iht offentleglova Rapport om penetrasjonstest.pdf

  369K Download View as HTML

Vedlagt ligger kopi av brevet som er gått til Fylkesmannen i Agder som
skal behandle klagen på avslaget om innsyn.

 

Med vennlig hilsen

Ingunn M. Kvivik

Enhetsleder IT – enheten (konstituert)
Mobil: +47 913 87 411  | Sentralbord +47 38 07 50 00 
| [1][epostadresse] | Besøksadresse: Rådhusgata 18

[2]Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:
cid:image001.png@01CDA0AE.635AA150

 

Har du henvendelser som gjelder feil, bestillinger eller andre
forespørsler om våre tjenester,

kontakt IT Servicesenter på tlf 38 07 50 49 eller
[3][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.kristiansand.kommune.no/
3. mailto:[epostadresse]

Lene Nystad Jakobsen,

1 Attachment

 • Attachment

  Kristiansand kommune Fylkesmannens behandling av klage over avslag p begj ring om innsyn i kommunens saksdokument 201901421 rapport vedr rende inntrengningstest.DOCX.docx

  75K Download View as HTML

Vedlagt følger kopi av Fylkesmannens vedtak i ovennevnte klagesak.

 

Med hilsen
Lene Nystad Jakobsen
rådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen
Fylkesmannen i Agder
Tlf: 37 01 78 35
[1]fylkesmannen.no/av
OBS: Ikke send fortrolig informasjon på e-post, bruk [2]sikker melding
 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/av
2. https://www.fylkesmannen.no/melding

Ingunn Kvivik, Kristiansand kommune

1 Attachment

Det vises til Fylkesmannens behandling av klage over avslag på begjæring
om innsyn i kommunens saksdokument 201901421 – rapport vedrørende
inntrengningstest

 

Sakens bakgrunn

Kristiansand kommune mottok 25.01.2019 begjæring om innsyn i saksdokument
201901421 via Mimes Brønn v/Harald. Kristiansand kommune avslo
innsynsbegjæringen i vedtak av 28.01.2019, jf. offentlighetsloven § 13
første ledd. Vi har i avslaget brukt feil paragraf, og skulle avslått
forespørselen med henvisning til offentlighetsloven § 15 andre ledd.

Vedtaket ble påklaget 12.02.2019, og saken ble oversendt Fylkesmannen i
Agder 26.02.2019 for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen i Agder opphevde kommunes vedtak 03.04.2019

 

Kommunens vurdering

Kristiansand kommune har bestilt en penetrasjonstest fra et eksternt firma
for å få en oversikt over mulige sårbarheter og svakheter i kommunes
infrastruktur som kan utnyttes til å få tilgang til sensitiv informasjon
eller få kontroll over kommunens systemer.

Rapporten i etterkant av penetrasjonstesten inneholder i tillegg til en
beskrivelse av mulige sårbarheter og svakheter som kan misbrukes, intern
informasjon og beskrivelse av teknologien vår, noe som vil lette jobben
for eventuelle inntrengere betraktelig. Store deler inneholder detaljert
beskrivelse av kommunens interne IT struktur, og må av sikkerhetshensyn
være unntatt offentligheten. Rapporten inneholder også detaljert
informasjon om hvilke hacker verktøy som er benyttet, denne informasjonen
kan også benyttes mot andre virksomheter.

 

Det fremgår av offl. § 24 tredje ledd at «Det kan gjerast unntak frå
innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi innsyn ville lette
gjennomføringa av straffbare handlingar.»

 

Kommunen vurderer det slik at det er en risiko for at opplysningene rent
faktisk vil bli brukt på denne måten, og at nekting av innsyn er den
eneste måten man kan unngå dette på. Nekting av innsyn er den eneste måten
man kan unngå dette på.

 

Videre bestemmer offl § 11 at når det er anledning til å gjøre unntak fra
innsyn, skal det likevel vurderes merinnsyn. Det bør gis innsyn dersom
hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. I denne
saken gjør hensynene bak § 24 tredje ledd seg gjeldende med styrke. Det
foreligger et reelt og saklig behov for å sikre at rapporten ikke gjøres
kjent for utenforstående. Vi kan ikke se at allmenheten har en berettiget
interesse for innsyn. Kommunen mener at det vil være vanskelig å gi
merinnsyn uten å avsløre sårbarheter og svakheter i kommunens teknologiske
infrastruktur og tilsidesette hensynet bak offl. § 24 tredje ledd.
Kommunens oppfatning er at hensynet bak bestemmelsen og behovet for unntak
veier tyngre enn allmennhetens behov for innsyn.

 

I medhold av offl.§ 12 kan det gjøres unntak for resten av dokumentet
dersom «dei unnatekne opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av
dokumentet.» Kommunen har igjen gått gjennom rapporten og sladdet de
opplysningens om faller inn under offl. § 24 tredje ledd. Sladdingen viser
at de opplysningene som kan unntas, utgjør den største delen av
dokumentet.

 

Under henvisning til ovenstående avslås innsynsbegjæringen med nevnte
begrunnelse.

 

Med vennlig hilsen

Ingunn M. Kvivik

Enhetsleder IT – enheten (konstituert)
Mobil: +47 913 87 411  | Sentralbord +47 38 07 50 00 
| [1][epostadresse] | Besøksadresse: Rådhusgata 18

[2]Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:
cid:image001.png@01CDA0AE.635AA150

 

Har du henvendelser som gjelder feil, bestillinger eller andre
forespørsler om våre tjenester,

kontakt IT Servicesenter på tlf 38 07 50 49 eller
[3][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.kristiansand.kommune.no/
3. mailto:[epostadresse]

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Harald, vennligst logg inn og gi alle beskjed.