Ramsarområdene rundt Evenes flystasjon

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Forsvarsbygg,

Ønsker innsyn i to dokumenter i sak 2013/2624.

1. Referat fra møte angående Ramsarområdene rundt Evenes flystasjon 06 desember 2018, doknr.3, dokumentdato 13.12.2018

2. Endret møtereferat angående Ramsarområdene på Evenes etter innspill fra Avinor og Fylkesmannen i Nordland, doknr. 4, dokumentdato 09.01.2019

Mørch, Torgeir, Forsvarsbygg

2 Attachments

Viser til innsynskrav til følgende dokumenter:

 

Saksnr: 2013/2624  Dok nr.

Sak: Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på
Harstad/Narvik lufthavn - Evenes -

Fylkesmannen i Nordland

Dokument: Referat fra møte angående Ramsarområdene rundt Evenes flystasjon
06 desember 2018

Dok.dato: 2018-12-13

Journaldato: 2019-01-09

 

Og

 

Saksnr: 2013/2624  Dok nr. : 4

Sak: Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på
Harstad/Narvik lufthavn - Evenes -

Fylkesmannen i Nordland

Dokument: Endret møtereferat angående Ramsarområdene på Evenes etter
innspill fra Avinor og Fylkesmannen i

Nordland

Dok.dato: 2019-01-09

 

Vedlagt følger de begjærte dokumenter.

 

Med vennlig hilsen

 

Torgeir Mørch

Miljøsjef

Kampflybase

 

Forsvarsbygg

 

Tlf: 468 70 400

Mobil.: +47 91 86 06 73

Internett: [1]www.forsvarsbygg.no

 

Besøksadresse: Grev Wedelsplass 5

Postadresse: Postboks  405 Sentrum, 0103 Oslo

 

References

Visible links
1. http://www.forsvarsbygg.no/