Postjournaloppføringene med arkivkode 023.00 'Retningslinjer, eksterne og interne'

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Jeg ber om innsyn i alle postjournaloppføringene (jf. arkivforskriften § 2-7) som viser dokumenter journalført med arkivkode 023.00 'Retningslinjer, eksterne og interne' - dvs. journalføringsdato; saks- og dokumentnummer; sender og/eller mottaker; opplysninger om sak, innhold eller emne; dokumentetdato; arkivkode etter arkivnøkkelen; ekspedisjons- eller avskrivingsdato; avskrivingsmåte.

Minner om arkivforskriften § 2-6 første ledd bokstav a samt offentleglova § 14 andre ledd bokstav b.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Viser til e-post datert 29. september 2016.
SSB har ingen saker eller dokumenter journalført med arkivkode 023.00

Hilsen
Arkivet i SSB

____________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #201]]
Sendt: 29. september 2016 13:03
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Postjournaloppføringene med arkivkode 023.00 'Retningslinjer, eksterne og interne'

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Jeg ber om innsyn i alle postjournaloppføringene (jf. arkivforskriften § 2-7) som viser dokumenter journalført med arkivkode 023.00 'Retningslinjer, eksterne og interne' - dvs. journalføringsdato; saks- og dokumentnummer; sender og/eller mottaker; opplysninger om sak, innhold eller emne; dokumentetdato; arkivkode etter arkivnøkkelen; ekspedisjons- eller avskrivingsdato; avskrivingsmåte.

Minner om arkivforskriften § 2-6 første ledd bokstav a samt offentleglova § 14 andre ledd bokstav b.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------