Postjournal kommuneadvokaten

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Trondheim kommune,
Ber om å få tilsendt postjournalen til kommuneadvokaten de siste 3 månedene.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Tk Postmottak, Trondheim kommune

Henvendelsen videresendes for behandling.

 

Vennlig hilsen

Trondheim kommune

 

The inquiry is being forwarded for further handling.

 

With kind regards

Trondheim Municipality 

Trondheim kommune

3 Attachments

Vår referanse:
Saksnr: 18/29483-2
Løpenr: 174178/18
Saksbehandler: Vilde Christoffersen Walsø
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen

v/Vilde Christoffersen Walsø