Postjournal kommuneadvokaten

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Bergen kommune

Ber om å få tilsendt postjournalen til kommuneadvokaten de siste 3 månedene.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Kjære Bergen kommune,
Svar etterlyses. Andre kommuner har svart på samme spørsmål. Når tenker BK å svare?

Med vennlig hilsen,

Andrine Paulsen

Kjære Bergen kommune,
Kravet om innsyn klages inn til Fylkesmannen jfr offl §32 andre ledd. Kommunen har ingen hjemmel til å nekte innsyn i postjournal.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Postmottak Kommuneadvokaten, Bergen kommune

1 Attachment

Vedlagt følger postlisten fra Kommuneadvokaten, Bergen kommune for perioden 01.06.2018-27.09.2018.

Med vennlig hilsen
Kommuneadvokaten

Hilde Andersen Undstad
Konsulent

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hovedpostmottak
Sendt: onsdag 26. september 2018 14:23
Til: Postmottak Kommuneadvokaten <[epostadresse]>
Emne: Sendt Helge - VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal kommuneadvokaten

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Andrine Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1358]]
Sendt: 26. september 2018 10:11
Til: Hovedpostmottak
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal kommuneadvokaten

Kjære Bergen kommune,
Kravet om innsyn klages inn til Fylkesmannen jfr offl §32 andre ledd. Kommunen har ingen hjemmel til å nekte innsyn i postjournal.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1358]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------