Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Ullensaker kommune, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Dette er et standardsvar til alle som sender e-post til
[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse].  Ullensaker kommune har mottatt din
e-post og den vil bli behandlet snarest mulig. Dersom den krever særskilt
saksbehandling, vil e-posten bli registrert i vår postjournal og deretter
oversendt saksbehandler for videre behandling.  Med vennlig hilsen
Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon.

 

Hallvard Nygård

Kjære Ullensaker Postmottak,

Har ikke fått svar på henvendelsen. Minner om at svar skal komme uten ugrunnet opphold og innen 3 dager. Det er nå gått en uke. Ferieavvikling er ikke en gyldig grunn for sent svar. Vennligst gi et foreløpig svar dersom dere jobber med saken.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Dette er et standardsvar til alle som sender e-post til
[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse].  Ullensaker kommune har mottatt din
e-post og den vil bli behandlet snarest mulig. Dersom den krever særskilt
saksbehandling, vil e-posten bli registrert i vår postjournal og deretter
oversendt saksbehandler for videre behandling.  Med vennlig hilsen
Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon.

 

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

2 Attachments

Vedlagt følger midlertidig svar på innsynsforespørsel.

 

Vennlig hilsen

Dokumentsenteret

Telefon: 6610 8000

[1][Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.jpg@01D326F0.6B1F8270 Ullensaker kommune

[3]www.ullensaker.kommune.no

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.ullensaker.kommune.no/

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

2 Attachments

Vedlagt følger svar på begjæring om innsyn.

 

Vennlig hilsen

Dokumentsenteret

Telefon: 6610 8000

[1][Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.jpg@01D326F0.6B1F8270 Ullensaker kommune

[3]www.ullensaker.kommune.no

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon

 

References

Visible links
1. mailto:[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.ullensaker.kommune.no/

Kjære Ullensaker kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Ullensaker kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker».

Ullensaker kommune begrunner avslaget sitt med at de må overholde taushetspilkt og regler for publisering på Internett. Taushetsplikt er allerede oppretthold i journalpostene sin gradering. Dette avgjør om navn (avsender/mottaker)/sakstittel/dokumenttittel skal komme ut i offentlig journal eller om det sladdes. Nåværende gradering er tilstrekkelig. Jeg mener derfor kommunen feilaktig vurderer at en gjennomgang er nødvendig.

Ellers er dette en innsynshenvendelse ang. allerede eksisterende offentlig journal som allerede er publisert. Det er ikke en ny publisering. Det er ikke en publisering på Internett.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, ønsker jeg at den oversendes klageinstans. Ønsker da kopi av oversendelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Dette er et standardsvar til alle som sender e-post til
[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse].  Ullensaker kommune har mottatt din
e-post og den vil bli behandlet snarest mulig. Dersom den krever særskilt
saksbehandling, vil e-posten bli registrert i vår postjournal og deretter
oversendt saksbehandler for videre behandling.  Med vennlig hilsen
Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon.

 

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

2 Attachments

Hei, se vedlagt brev.

Vennlig hilsen

Dokumentsenteret

Telefon: 6610 8000

[1][Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.jpg@01D326F0.6B1F8270 Ullensaker kommune

[3]www.ullensaker.kommune.no

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.ullensaker.kommune.no/

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

2 Attachments

Hei, se vedlagt midlertidig svar på klage over innsyn i postlister for
2008 – 2018.

Vennlig hilsen

Dokumentsenteret

Telefon: 6610 8000

[1][Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.jpg@01D326F0.6B1F8270 Ullensaker kommune

[3]www.ullensaker.kommune.no

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon

Midlertidig svar - Klage over avslag på innsyn i postjournal for 2008 -
2018: Midlertidig svar - Klage over avslag på innsyn i postjournal for
2008 - 2018.PDF

References

Visible links
1. mailto:[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.ullensaker.kommune.no/

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

2 Attachments

Hei, vedlagt følger midlertidig svar.

 

 

Vennlig hilsen

Dokumentsenteret

Telefon: 6610 8000

[1][Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.jpg@01D326F0.6B1F8270 Ullensaker kommune

[3]www.ullensaker.kommune.no

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.ullensaker.kommune.no/

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

2 Attachments

Hei, vedlagt følger svar på klage over avslag på innsyn i postjournal for
2008 – 2018.

 

Vennlig hilsen

Dokumentsenteret

Telefon: 6610 8000

[1][Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.jpg@01D326F0.6B1F8270 Ullensaker kommune

[3]www.ullensaker.kommune.no

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.ullensaker.kommune.no/

Kjære Ullensaker kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Ullensaker kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker».

Saken: Ønsker innsyn i postjournal 2013 til 2018. Jeg mener det ikke er grunnlag for å unnta innsyn i postjournal.

Journalen skal allerede være gjennomgått og skal ikke kreve ekstra gjennomgang. Likevel ønsker jeg at "Personalmappe" og "Elevmappe" ikke blir tatt med da kommuner generelt ikke er flinke nok til å ta bort opplysninger og merker journalposter/saker med korrekt hjemmel.

Å faktisk besvare henvendelsen med et databaseutdrag vil ta noe tid å forbedrede og kvalitetssikre utdrag og selve uthenting vil trolig ta minutter. Dette bør være mulig å få til av teknisk personell med enkle fremgangsmåter.

Dere skriver "Uttrekket av postlister som tas direkte ut i fra sak- og arkivsystemet avviker derfor i fra postlisten som publiseres på kommunens nettsider.". En god løsning for min del er at dere åpner løsningen som publiserer på nettsiden til å vise 2013 til 2018 i en periode på ca 1 uke. Dette bør være nok til at jeg kan hente ut journalposter fra nettsiden deres (allerede automatisert). Publisering av eldre og nåværende vil følge samme regler ut fra sak- og arkivsystem.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Etter besvarelse vil dataene slettes fra Mimes Brønn.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Dette er et standardsvar til alle som sender e-post til
[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse].  Ullensaker kommune har mottatt din
e-post og den vil bli behandlet snarest mulig. Dersom den krever særskilt
saksbehandling, vil e-posten bli registrert i vår postjournal og deretter
oversendt saksbehandler for videre behandling.  Med vennlig hilsen
Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon.

 

Johansen, Cathrine,

1 Attachment

 

Hans-Petter Selanger, Ullensaker kommune

Til:
Hallvard Nygård
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Nedenfor følger klage fra Hallvard Nygård sendt til Ullensaker kommune 27.09.2018. Denne klagen videresendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus slik at dere er opplyst om alle dokumenter i denne saken.

Vi viser også til svar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 28.09.2018 om innsyn i postliste for perioden 2008-2018. Kommunen vil starte med en fornyet behandling av denne saken i slutten av uke 40 på grunn av avvikling av høstferie.

Vennlig hilsen

Hans-Petter Selanger
Rådgiver | Dokumentsenteret
Tlf.: 66 10 80 50

Ullensaker kommune
www.ullensaker.kommune.no
Kommunikasjon og service

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1261]]
Sendt: 27. september 2018 18:20
Til: Ullensaker Postmottak
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker

Kjære Ullensaker kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Ullensaker kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker».

Saken: Ønsker innsyn i postjournal 2013 til 2018. Jeg mener det ikke er grunnlag for å unnta innsyn i postjournal.

Journalen skal allerede være gjennomgått og skal ikke kreve ekstra gjennomgang. Likevel ønsker jeg at "Personalmappe" og "Elevmappe" ikke blir tatt med da kommuner generelt ikke er flinke nok til å ta bort opplysninger og merker journalposter/saker med korrekt hjemmel.

Å faktisk besvare henvendelsen med et databaseutdrag vil ta noe tid å forbedrede og kvalitetssikre utdrag og selve uthenting vil trolig ta minutter. Dette bør være mulig å få til av teknisk personell med enkle fremgangsmåter.

Dere skriver "Uttrekket av postlister som tas direkte ut i fra sak- og arkivsystemet avviker derfor i fra postlisten som publiseres på kommunens nettsider.". En god løsning for min del er at dere åpner løsningen som publiserer på nettsiden til å vise 2013 til 2018 i en periode på ca 1 uke. Dette bør være nok til at jeg kan hente ut journalposter fra nettsiden deres (allerede automatisert). Publisering av eldre og nåværende vil følge samme regler ut fra sak- og arkivsystem.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1g5Z1...

Etter besvarelse vil dataene slettes fra Mimes Brønn.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1261]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1g5Z1...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hans-Petter Selanger, Ullensaker kommune

2 Attachments

Hei, se vedlagt brev.

 

Det er fint med en tilbakemelding i fra deg rundt dette spørsmålet.

 

Vennlig hilsen

Hans-Petter Selanger
Rådgiver | Dokumentsenteret
Tlf.: 66 10 80 50

 

[1]cid:image002.png@01CEB487.496F2B10 Ullensaker kommune

[2]www.ullensaker.kommune.no
Kommunikasjon og service

 

References

Visible links
2. http://www.ullensaker.kommune.no/

Kjære Hans-Petter Selanger,

"Er det slik å forstå at du ønsker at kommunen fjerner alle sakstyper som omhandler noens personlige forhold i postlistene du har søkt innsyn i?"
Hva innebærer "alle sakstyper"?

Jeg vet at saker av typen elevmappe og personalmappe er ikke er ønskelig da kommuner gjør alt for mye feil rundt de.

Dersom det gjør det vanskelig for dere å ta bort slike type saker i uttrekket, så kan de inkluderes. Jeg ønsker ikke merarbeid på deres side.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

2 Attachments

Hei, se vedlagt svarbrev.

 

Vennlig hilsen

Hans-Petter Selanger
Rådgiver | Dokumentsenteret
Tlf.: 66 10 80 50

 

[1]cid:image002.png@01CEB487.496F2B10 Ullensaker kommune

[2]www.ullensaker.kommune.no
Kommunikasjon og service

 

References

Visible links
2. http://www.ullensaker.kommune.no/

Kjære Ullensaker Postmottak,

Dersom det ikke er mer tidkrevende for dere i forbindelse med uttrekk ønskes ikke:
- personalmappe
- elevmappe
- barnehagemappe
- startlån
- kommunale boliger
- PPT
- bostøtte

Klientsaker er for udefinert og ønsker derfor inkludert.

Tilsettingssaker og vielse ønskes inkludert.

Alle andre typer som ikke er nevnt over ønskes inkludert.

Opplysninger som er unntatt offentligheten forventes å være skjermet med eksempelvis "******".

Dersom det er mer tidkrevende for dere å ekskludere enkelte sakstyper, så ønskes alle sakstyper. Dette kan ikke være en begrunnelse for å ikke besvare henvendelsen som nå har pågått i 3 måneder.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Dette er et standardsvar til alle som sender e-post til
[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse].  Ullensaker kommune har mottatt din
e-post og den vil bli behandlet snarest mulig. Dersom den krever særskilt
saksbehandling, vil e-posten bli registrert i vår postjournal og deretter
oversendt saksbehandler for videre behandling.  Med vennlig hilsen
Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon.

 

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

2 Attachments

Hei, se vedlagt brev.

 

Vi imøteser tilbakemelding i fra deg.

 

Vennlig hilsen

Hans-Petter Selanger
Rådgiver | Dokumentsenteret
Tlf.: 66 10 80 50

 

[1]cid:image002.png@01CEB487.496F2B10 Ullensaker kommune

[2]www.ullensaker.kommune.no
Kommunikasjon og service

 

References

Visible links
2. http://www.ullensaker.kommune.no/

Kjære Ullensaker Postmottak,

Jeg var tydelig i min epost av 15. oktober hva som skal inkluderes og hva dere kan eksludere.

Igjen. Selve utdraget bør ta 10 minutter. Noe annet enn 10 minutter skyldes dårlig systemstøtte hos leverandøren. Det må finnes utdragsmetoder for større deler av postlistene. Å ta ut 1 og 1 år vil ikke ta lang tid (1-2 timer).

Jeg ønsker ikke å bruke lenger tid på å jobbe med omfanget. Alle disse sakstypene skal være korrekt gradert med ulike hjemler som tar bort informasjon som ikke skal være med i offentlig journal. Sørg bare for å ta ut korrekt rapport slik at ikke taushetsbelagt informasjon kommer med. Jeg regner med at dere klarer det.

Jeg ønsker det som legges ut i offentlig journal. Dersom dere ekskluderer noe der, så er det ok å ikke ta det med i denne innsynshenvendelsen. Ellers, inkluder.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Dette er et standardsvar til alle som sender e-post til
[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse].  Ullensaker kommune har mottatt din
e-post og den vil bli behandlet snarest mulig. Dersom den krever særskilt
saksbehandling, vil e-posten bli registrert i vår postjournal og deretter
oversendt saksbehandler for videre behandling.  Med vennlig hilsen
Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon.

 

Kjære Ullensaker Postmottak,

Det har gått enda 2 uker. Hva er grunnen til at henvendelsen ikke blir behandlet?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Dette er et standardsvar til alle som sender e-post til
[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse].  Ullensaker kommune har mottatt din
e-post og den vil bli behandlet snarest mulig. Dersom den krever særskilt
saksbehandling, vil e-posten bli registrert i vår postjournal og deretter
oversendt saksbehandler for videre behandling.  Med vennlig hilsen
Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon.

 

Hans-Petter Selanger, Ullensaker kommune

Hei,
Vi har sendt bestilling for uttrekk av postlister til vår leverandør
tidlig i forrige uke. De har bekreftet å ha mottatt bestillingen fra
Ullensaker kommune, og samtidig orientert om at de har noe behandlingstid
for denne saken.
Vi avventer derfor nå at postlister blir tatt ut og formidlet til oss. Når
postlistene foreligger vil vi ta kontakt og komme tilbake til videre
forløp i denne saken.
Vennlig hilsen
Hans-Petter Selanger
Dokumentsenteret
Ullensaker kommune 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.
-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Ullensaker Postmottak <[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]>
Dato: 05.11.2018 07:40 (GMT+01:00)
Til: Hans-Petter Selanger <[epostadresse]>
Emne: VS: Automatisk svar: Avklaring i forhold til innsyn i postjournal
2008-2018
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1261]]
Sendt: 4. november 2018 22:29
Til: Ullensaker Postmottak
Emne: Re: Automatisk svar: Avklaring i forhold til innsyn i postjournal
2008-2018

Kjære Ullensaker Postmottak,

Det har gått enda 2 uker. Hva er grunnen til at henvendelsen ikke blir
behandlet?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

Fra: Hans-Petter Selanger
Sendt: 5. november 2018 09:00
Til: [Innsyns-e-postadresse #1261]
Kopi: Ullensaker Postmottak
Emne: Avklaring i forhold til innsyn i postjournal 2008-2018

 

 

Hei,

 

Vi har sendt bestilling for uttrekk av postlister til vår leverandør
tidlig i forrige uke. De har bekreftet å ha mottatt bestillingen fra
Ullensaker kommune, og samtidig orientert om at de har noe behandlingstid
for denne saken.

 

Vi avventer derfor nå at postlister blir tatt ut og formidlet til oss. Når
postlistene foreligger vil vi ta kontakt og komme tilbake til videre
forløp i denne saken.

 

Vennlig hilsen

Hans-Petter Selanger

Dokumentsenteret

Ullensaker kommune 

 

 

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

 

 

-------- Opprinnelig melding --------

Fra: Ullensaker Postmottak <[1][Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse]>

Dato: 05.11.2018 07:40 (GMT+01:00)

Til: Hans-Petter Selanger <[2][epostadresse]>

Emne: VS: Automatisk svar: Avklaring i forhold til innsyn i postjournal
2008-2018

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [[3]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1261]]
Sendt: 4. november 2018 22:29
Til: Ullensaker Postmottak
Emne: Re: Automatisk svar: Avklaring i forhold til innsyn i postjournal
2008-2018

Kjære Ullensaker Postmottak,

Det har gått enda 2 uker. Hva er grunnen til at henvendelsen ikke blir
behandlet?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Ullensaker Postmottak,

Det har gått en måned nå uten svar. Når forventes svar?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Dette er et standardsvar til alle som sender e-post til
[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse].  Ullensaker kommune har mottatt din
e-post og den vil bli behandlet snarest mulig. Dersom den krever særskilt
saksbehandling, vil e-posten bli registrert i vår postjournal og deretter
oversendt saksbehandler for videre behandling.  Med vennlig hilsen
Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon.

 

Hans-Petter Selanger, Ullensaker kommune

1 Attachment

Hei,

 

Vi viser til din henvendelse av 05.12.2018 om når tid du kan forvente svar
angående postlister.

 

Vi har purret på dette tidligere overfor leverandør av sak- og
arkivsystem, og fått til svar at postlister var under produksjon.

 

Samtidig har vi forståelse for at du etterlyser et svar og skal kontakte
vår leverandør på nytt. Vi gir deg en tilbakemelding så fort vi vet noe
mer i denne saken.

 

Vennlig hilsen

Hans-Petter Selanger
Rådgiver | Dokumentsenteret
Tlf.: 66 10 80 50

 

[1]cid:image002.png@01CEB487.496F2B10 Ullensaker kommune

[2]www.ullensaker.kommune.no
Kommunikasjon og service

 

References

Visible links
2. http://www.ullensaker.kommune.no/

Kjære Hans-Petter Selanger,

Vi er ved årsskifte. Når kan jeg forvente å få svar?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hans-Petter Selanger, Ullensaker kommune

Hei, jeg er for tiden sykmeldt, og videresender derfor denne for
besvarelse. 
Jeg vet dessverre ikke hva som har skjedd i denne saken mens jeg har vært
sykmeldt. 
Det er fint om du benytter e-postadressen til vårt postmottak slik at er
du er sikker på å få et svar på dine henvendelser. 
Ønsker en fortsatt god jul og godt nytt år!
Vennlig hilsen 
Hans-Petter Selanger, Ullensaker kommune 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.
-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1261]>
Dato: 27.12.2018 15:58 (GMT+01:00)
Til: Hans-Petter Selanger <[epostadresse]>
Emne: Re: Angående postjournal for 2008-2018
Kjære Hans-Petter Selanger,

Vi er ved årsskifte. Når kan jeg forvente å få svar?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Ullensaker kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Ullensaker kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker».

Saken er ikke fulgt opp. Ullensaker kommune har allerede blitt bedt av Fylkesmannen om å se på saken på ny. Det har gått over 1/2 år siden henvendelsen min ble sendt.

Vennligst videresend min klage på manglende behandling til Fylkesmannen. Eventuelt så kan dere ta tak og få oversendt postlistene jeg har bedt om.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Dette er et standardsvar til alle som sender e-post til
[Ullensaker kommune henvendelses-e-postadresse].  Ullensaker kommune har mottatt din
e-post og den vil bli behandlet snarest mulig. Dersom den krever særskilt
saksbehandling, vil e-posten bli registrert i vår postjournal og deretter
oversendt saksbehandler for videre behandling.  Med vennlig hilsen
Ullensaker kommune

--------------------------------------------------------------------------

Iht arkivforskriften § 3-2 blir all e-post journalført i kommunens
elektroniske arkiv dersom de er gjenstand for saksbehandling eller anses å
ha verdi som dokumentasjon.

 

Ullensaker Postmottak, Ullensaker kommune

3 Attachments

Hei, se vedlagt brev med tilhørende vedlegg.

 

Vennlig hilsen

Hans-Petter Selanger
Rådgiver | Dokumentsenteret
Tlf.: 66 10 80 50

 

[1]cid:image002.png@01CEB487.496F2B10 Ullensaker kommune

[2]www.ullensaker.kommune.no
Kommunikasjon og service

 

References

Visible links
2. http://www.ullensaker.kommune.no/