Postjournal for 2008 - 2018, Rødøy

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Postmottak, Rødøy kommune

Hei,
Rødøy kommunes offentlige postliste publiseres på [1]vår nettside. Her
finner du ukentlig journal for inngående og utgående post fra og med
oktober 2017. Før oktober 2017 har vi postlister som ikke er i
maskinlesbar format.
Dersom du ønsker innsyn i noen dokumenter fra postjournal, kan du kontakte
[Rødøy kommune henvendelses-e-postadresse] eller sentralbordet på 75 09 80 00,
alternativt ved oppmøte. Hvem som helst kan be om innsyn, og det er ikke
nødvendig å begrunne innsynskravet.

Offentlige saksdokumenter og hovedutskrifter fra politiske møter finner du
[2]her.

Med vennlig hilsen,
Postmottak, Rødøy kommune

________________________________________
From: Hallvard Nygård [[Innsyns-e-postadresse #1215]]
Sent: 06 July 2018 15:46
To: Postmottak
Subject: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Rødøy

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere
eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste
kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å
sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og
dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold
eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv,
§ 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar
uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32
andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold
etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes
over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1215]

Er [Rødøy kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Rødøy kommune? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.rodoy.kommune.no/postjournaler/
2. http://www.rodoy.kommune.no/politikk/sak...

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak,

Hvilke lister har dere før oktober 2017? Hva er formatet på de?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Rødøy kommune

Fra oktober 2017 har kommunen fått felles postmottak. Etatene førte egne postlister før. Det var journalføring med penn på papir.
Det var for øvrig kun formannskapskontoret som hadde digitalfødte postlister fra før. Disse kan innhentes ved behov.

Mvh, postmottak


________________________________________
From: Hallvard Nygård [[Innsyns-e-postadresse #1215]]
Sent: 09 July 2018 10:35
To: Postmottak
Subject: RE: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Rødøy

Kjære Postmottak,

Hvilke lister har dere før oktober 2017? Hva er formatet på de?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak,

Ønsker da de som finnes i digital form mellom 2008 og overgangen i november 2017.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak,

Når kan jeg forvente et svar?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Rødøy kommune

Hei,
Vi har arkivpersonale som går nå gjennom postlistene for å kvalitetssikre de eldste av dem i forhold til personvernlovverket. Det forventes å bli gjort ferdig førstkommende mandag eller tirsdag. Så sendes listene omgående.
Mvh,
Postmottak
Rødøy kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1215]]
Sendt: 13. juli 2018 08:36
Til: Postmottak <[Rødøy kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: RE: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Rødøy

Kjære Postmottak,

Når kan jeg forvente et svar?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Postmottak, Rødøy kommune

47 Attachments

Hei,
Vedlagt kommer postlister fra før oktober 2017.
Mvh,
Rødøy kommune
postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak
Sendt: 13. juli 2018 11:07
Til: 'Hallvard Nygård' <[Innsyns-e-postadresse #1215]>
Emne: SV: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Rødøy

Hei,
Vi har arkivpersonale som går nå gjennom postlistene for å kvalitetssikre de eldste av dem i forhold til personvernlovverket. Det forventes å bli gjort ferdig førstkommende mandag eller tirsdag. Så sendes listene omgående.
Mvh,
Postmottak
Rødøy kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1215]]
Sendt: 13. juli 2018 08:36
Til: Postmottak <[Rødøy kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: RE: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Rødøy

Kjære Postmottak,

Når kan jeg forvente et svar?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak,

Bekrefter mottak av postlister fra 2012 til oktober 2017.
Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård