Postjournal for 2008 - 2018, Meløy

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Hallvard Nygård

Kjære Meløy kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Meløy kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Meløy».

Har ikke fått svar på henvendelsen. Minner om at svar skal komme uten ugrunnet opphold og innen 3 dager. Det er nå gått en uke. Ferieavvikling er ikke en gyldig grunn for sent svar. Vennligst gi et foreløpig svar dersom dere jobber med saken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Lisbeth Bukkøy Rosting, Meløy kommune

Hei. Pga ferieavvikling kan ikke dette gjennomføres innen svarfristen. I tillegg til at vi har endret dataleverandør og hatt mye feil og med til dels lang behandlingstid fra support.
Denne forespørselen er ganske omfattende og jeg må be om at vi kan komme tilbake til saken når vi har flere saksbehandlere på Arkivet på plass.

MVH Lisbeth B. Rosting
Meløy kommune/Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1213]]
Sendt: 6. juli 2018 15:46
Til: Post Mottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Meløy

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1213]

Er [Meløy kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Meløy kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Lisbeth Bukkøy Rosting,

Ok. Når kan jeg forvente et svar?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Lisbeth Bukkøy Rosting, Meløy kommune

Hei.
Om to uker er både arkivleder og saksbehandlere på plass etter ferie. Ber om at dette får bero inntil da.

Lisbeth B. Rosting
Meløy kommune/Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1213]]
Sendt: 16. juli 2018 15:41
Til: Lisbeth Bukkøy Rosting <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Meløy - Midlertidig svar

Kjære Lisbeth Bukkøy Rosting,

Ok. Når kan jeg forvente et svar?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Meløy kommune,

Venter enda på svar.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post Mottak, Meløy kommune

2 Attachments

Del 2.

Med vennlig hilsen

Bente Margit Sørgård
Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

Post Mottak, Meløy kommune

2 Attachments

Del 3.

Med vennlig hilsen

Bente Margit Sørgård
Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

Post Mottak, Meløy kommune

Hei!

Siden kommunen gikk over til ny base i oktober 2015 har jeg her måtte dele opp året i to.

Med vennlig hilsen

Bente Margit Sørgård
Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

Post Mottak, Meløy kommune

2 Attachments

...nå med vedlegg

Med vennlig hilsen

Bente Margit Sørgård
Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

Post Mottak, Meløy kommune

2 Attachments

Del 5.

Med vennlig hilsen

Bente Margit Sørgård
Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

Bente Sørgård, Meløy kommune

2 Attachments

Hei Hallvard!

 

Se vedlegg.

Filene er såpass store at du vil få nokså mange e-poster på dette.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Margit Sørgård

Fagansvarlig arkiv

 

Telefon: 75 71 00 00

E-post: [1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Bente Sørgård, Meløy kommune

1 Attachment

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Margit Sørgård

Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

 

 

Bente Sørgård, Meløy kommune

1 Attachment

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Margit Sørgård

Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

 

Bente Sørgård, Meløy kommune

1 Attachment

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Margit Sørgård

Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

 

Bente Sørgård, Meløy kommune

1 Attachment

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Margit Sørgård

Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

 

Bente Sørgård, Meløy kommune

1 Attachment

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Margit Sørgård

Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

 

Bente Sørgård, Meløy kommune

1 Attachment

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Margit Sørgård

Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

 

Bente Sørgård, Meløy kommune

2 Attachments

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Margit Sørgård

Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

 

Bente Sørgård, Meløy kommune

1 Attachment

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Margit Sørgård

Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

 

Bente Sørgård, Meløy kommune

1 Attachment

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Margit Sørgård

Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

 

Bente Sørgård, Meløy kommune

1 Attachment

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Margit Sørgård

Fagansvarlig arkiv

Telefon: 75 71 00 00
E-post: [epostadresse]

 

Kjære Bente Sørgård,

Bekrefter mottak av postlistene. Har fått alle jeg ba om (og noen dobbelt opp).
Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård