Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik

Venter på klagebehandling.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

postmottak, Gamvik kommune

Hei.

Vi har for tiden problemer med vårt sak og arkivsystem (også meldt på vår hjemmeside.) Det jobbes kontinuerlig med løsning på problemet, og vi håper at det snart skal fungere igjen.

Vi hadde papirbasert system i 2008, slik at det oversendes postlister (PDF) fra Gamvik kommune fra 2009-2018 så raskt som teknisk mulig.

Beklager at vi ikke klarer å overholde vårt mål om besvare deres forespørsel innen 5.virkedager, og i skrivende stund ser det ikke ut som at vi klarer det.

Informasjon om klagerett og tidsfrister i henhold til offentlighetsloven:

- §31 Ofl. Klage på manglende svar/tilbakemelding innen 5. Virkedager.
- §31 Ofl. Klage/forespørsel om utvidet svar/begrunnelse, og eventuelt merinnsyn ( §11 Ofl.) på avslag innen 3. Uker.
- §32 Ofl. Klage på avslag om innsyn med krav om videresending for vurdering av Fylkesmannen innen 3. Uker( etter avslag om utvidet svar/begrunnelse.)

Med vennlig hilsen
Åsmund Fagerheim
Servicemedarbeider/Arkiv
---------------------------------------------------
Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn.
Sentralbord: 78 49 63 00/78 49 63 40
E-post: [epostadresse]

 Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tiltenkt de rettmessige mottakere.
Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker av meldingen er det strengt forbudt å dele, distribuere eller kopiere denne meldingen og dets innhold.
Hvis du har mottatt denne meldingen ved en feiltagelse, vennligst meld fra til avsender øyeblikkelig og slett meldingen fra ditt epostsystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1311]]
Sendt: søndag 15. juli 2018 23:09
Til: postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1311]

Er [Gamvik kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Gamvik kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære postmottak,

Det er ok. Takk for info så langt :-)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære postmottak,

Har ikke hørt noe på en god uke.
Når estimeres det at henvendelsen blir besvart?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

postmottak, Gamvik kommune

Foreløpig svar på forespørsel om innsyn av 15.Juli 2018.

Vi har dessverre fortsatt store problemer med vårt sak og arkivsystem (både nytt og eldre database.) Kommunen har fått tilbakemelding fra leverandøren at det jobbes med saken, men grunnet eldre system vil dette ta noe tid (få personer med kunnskap tilgjengelig.) Det er en fortvilet situasjon for vår kommune og innbyggere, som vi ikke får gjort så mye med for øyeblikket (arbeider med innkjøp av nytt sak og arkivsystem.) Da kommunen og arkivet (når feil er rettet) må prioritere arbeidet som kommer i etterkant ut i fra tidsfrister og type henvendelse, kan vi ikke love at deres forespørsel blir besvart først i så måte. Det vil bare bli gjetting fra vår side på nåværende tidspunkt å estimere når deres forespørsel vil kunne bli effektuert/oversendt. Du/dere står selvsagt fritt til å klage på manglende svar, som da vil bli oversendt fra kommunen til Fylkesmannen i Finnmark.

Beklager at alt dette fører til at vi ikke klarer å svare på deres forespørsel så raskt som vi vil og bør...

Med vennlig hilsen
Åsmund Fagerheim
Servicemedarbeider/Arkiv
---------------------------------------------------
Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn.
Sentralbord: 78 49 63 00/78 49 63 40
E-post: [epostadresse]

 Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tiltenkt de rettmessige mottakere.
Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker av meldingen er det strengt forbudt å dele, distribuere eller kopiere denne meldingen og dets innhold.
Hvis du har mottatt denne meldingen ved en feiltagelse, vennligst meld fra til avsender øyeblikkelig og slett meldingen fra ditt epostsystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1311]]
Sendt: søndag 29. juli 2018 09:15
Til: postmottak
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik

Kjære postmottak,

Har ikke hørt noe på en god uke.
Når estimeres det at henvendelsen blir besvart?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære postmottak,

Går det an å få et grovt estimat?
2 uker?
Slutten av august?
September?
Oktober?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

postmottak, Gamvik kommune

Hei.

Postmottak/arkivet antar at deres forespørsel vil kunne bli besvart innen august måned, hvis feilene med sak og arkivsystemet blir rettet innen rimelig kort tid. Hvis våre system problemer vedvarer, kan det gå noe lengere tid. Må bare igjen beklage dette.

Med vennlig hilsen
Åsmund Fagerheim
Servicemedarbeider/Arkiv
---------------------------------------------------
Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn.
Sentralbord: 78 49 63 00/78 49 63 40
E-post: [epostadresse]

 Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tiltenkt de rettmessige mottakere.
Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker av meldingen er det strengt forbudt å dele, distribuere eller kopiere denne meldingen og dets innhold.
Hvis du har mottatt denne meldingen ved en feiltagelse, vennligst meld fra til avsender øyeblikkelig og slett meldingen fra ditt epostsystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1311]]
Sendt: tirsdag 31. juli 2018 20:46
Til: postmottak
Emne: Re: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik

Kjære postmottak,

Går det an å få et grovt estimat?
2 uker?
Slutten av august?
September?
Oktober?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære postmottak,

Det er nå desember. Forrige svar var i august med estimat på at problemene skulle være i orden i løpet av august.

Når forventes at postlistene kan oversendes?
Hva skyldes oppholdet?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Gamvik kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Gamvik kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik».

Har ikke fått svar på min henvendelse av 5. desember. Innsynshenvendelser skal behandles uten ugrunnet opphold.

Henvendelse av 5. desember:
"Det er nå desember. Forrige svar var i august med estimat på at problemene skulle være i orden i løpet av august.

Når forventes at postlistene kan oversendes?
Hva skyldes oppholdet?"

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

postmottak, Gamvik kommune

Hei.

Deres klage på manglede svar på forespørsel om innsyn er mottatt, og videresendt/registrert til Konst.Rådmann Bengt Ole Ekrem for besvarelse.

Med vennlig hilsen
Åsmund Fagerheim
Servicemedarbeider/Arkiv
---------------------------------------------------
Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn.
Sentralbord: 78 49 63 00/78 49 63 40
E-post: [epostadresse]

 Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tiltenkt de rettmessige mottakere.
Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker av meldingen er det strengt forbudt å dele, distribuere eller kopiere denne meldingen og dets innhold.
Hvis du har mottatt denne meldingen ved en feiltagelse, vennligst meld fra til avsender øyeblikkelig og slett meldingen fra ditt epostsystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1311]]
Sendt: torsdag 27. desember 2018 16:04
Til: postmottak
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik

Kjære Gamvik kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Gamvik kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik».

Har ikke fått svar på min henvendelse av 5. desember. Innsynshenvendelser skal behandles uten ugrunnet opphold.

Henvendelse av 5. desember:
"Det er nå desember. Forrige svar var i august med estimat på at problemene skulle være i orden i løpet av august.

Når forventes at postlistene kan oversendes?
Hva skyldes oppholdet?"

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1311]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Gamvik kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Gamvik kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik».

Forrige melding var "Deres klage på manglede svar på forespørsel om innsyn er mottatt, og videresendt/registrert til Konst.Rådmann Bengt Ole Ekrem for besvarelse."

Jeg har ikke fått noe svar.

Det har gått langt over 1/2 år siden min første h envendelse 15. juli 2018. Vennligst oversendt min klage til Fylkesmannen. Dette holder ikke mål.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

postmottak, Gamvik kommune

Deres klage er mottatt, og videresendt Rådmannen for besvarelse/oversendelse til Fylkesmannen.

Med vennlig hilsen
Åsmund Fagerheim
Servicemedarbeider/Arkiv
---------------------------------------------------
Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn.
Sentralbord: 78 49 63 00/78 49 63 40
E-post: [epostadresse]

 Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tiltenkt de rettmessige mottakere.
Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker av meldingen er det strengt forbudt å dele, distribuere eller kopiere denne meldingen og dets innhold.
Hvis du har mottatt denne meldingen ved en feiltagelse, vennligst meld fra til avsender øyeblikkelig og slett meldingen fra ditt epostsystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1311]]
Sendt: lørdag 2. mars 2019 21:03
Til: postmottak
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik

Kjære Gamvik kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Gamvik kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik».

Forrige melding var "Deres klage på manglede svar på forespørsel om innsyn er mottatt, og videresendt/registrert til Konst.Rådmann Bengt Ole Ekrem for besvarelse."

Jeg har ikke fått noe svar.

Det har gått langt over 1/2 år siden min første h envendelse 15. juli 2018. Vennligst oversendt min klage til Fylkesmannen. Dette holder ikke mål.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1311]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------