Postjournal for 2008 - 2017, Vega

Venter på klagebehandling.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Hallvard Nygård

Kjære Vega kommune,

Har ikke hørt noe.
Når kan jeg forvente et svar eller et estimat på når svar kan bli gitt?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære Vega kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Vega kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Vega».

Har ikke fått svar på min innsynshenvendelse. Det er å tolke som et avslag. Ønsker å klage på avslaget. Dersom min klage ikke blir tatt til følge, vennligst send klagen videre til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Vega Infoavdeling, Vega kommune

Hei!

Vår postjournal er allerede tilgjengelig, og kan leses her: https://einnsyn.evps.no/einnsyn-veg

Vel bekomme!

Vennlig hilsen
Rita Merethe Nilsen
Vega kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1303]]
Sendt: 29. juli 2018 09:19
Til: Vega Infoavdeling
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Vega

Kjære Vega kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Vega kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Vega».

Har ikke fått svar på min innsynshenvendelse. Det er å tolke som et avslag. Ønsker å klage på avslaget. Dersom min klage ikke blir tatt til følge, vennligst send klagen videre til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1303]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Vega Infoavdeling,

Dere viser til innsynsløsningen deres. Denne har ikke data tilgjengelig så langt tilbake i tid som jeg søker.

Er svaret deres å tolke som et avslag på henvendelsen?
Jeg tror det.
I så fall ønsker jeg utvidet begrunnelse på avslaget med henvisning til lov (jf. Offentleglova § 31).
Minner om at innsynshenvendelser skal vurderes individuelt.

Vennligst send over postlister for 2008 til og med 2017.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Vega kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Vega kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Vega».

Har ikke fått svar på min innsynshenvendelse. Dere har besvart klagen med en link som ikke gir det jeg spør etter. Det er å tolke som et avslag. Ønsker utvidet begrunnelse for dette.

Ønsker også å klage på avslaget med en gang. Dersom min klage ikke blir tatt til følge, vennligst send klagen videre til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Vega Infoavdeling,

Jeg har ikke hørt fra dere. Har dere behandlet klagen? Er klagen oversendt Fylkesmannen?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Vega kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Vega kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Vega».

Jeg har ikke hørt fra dere. Har dere behandlet klagen? Er klagen oversendt Fylkesmannen?
Kan jeg få et saksnummer?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Vega Infoavdeling, Vega kommune

Hei
Offentlig postjournal fra 01.01.08 tom 31.12.17 vil bli sendt.
Må først gjennomgå den ca 7.000 sider lange rapporten, og det tar sin tid.

mvh.
Vega kommune,
Informasjonsavd.

Marit Nilsen

Tlf.: 75 03 58 79
[epostadresse]

Rørøyveien 10
8980 Vega

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1303]]
Sendt: 5. desember 2018 22:56
Til: Vega Infoavdeling
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Vega

Kjære Vega kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Vega kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Vega».

Jeg har ikke hørt fra dere. Har dere behandlet klagen? Er klagen oversendt Fylkesmannen?
Kan jeg få et saksnummer?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1303]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Vega Infoavdeling,

Dataene er allerede gjennomgått og kontrollert i forbindelse med original publisering. Stemmer ikke det?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Vega Infoavdeling,

Når kan jeg forvente svar?

Dataene er allerede gjennomgått og kontrollert i forbindelse med original publisering. Stemmer ikke det?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære Vega kommune,

Når kan jeg forvente et svar? Det har gått over 1/2 år siden henvendelsen ble sendt til dere!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård