Postjournal for 2008 - 2017, Nesset

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Postmottak Nesset kommune, Nesset kommune

Takk for din henvendelse til Nesset kommune. Dette er en automatisk
bekreftelse på at vi har mottatt din e-post.

 

Henvendelser som krever saksbehandling blir registrert og oversendt til
saksbehandler. Øvrige henvendelser blir besvart så snart som mulig. Vi
gjør oppmerksom på at personsensitive opplysninger ikke bør sendes pr.
e-post.

 

E-postmottaket er betjent mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 15:30.

 

Med vennlig hilsen

Nesset kommune

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

 

Hallvard Nygård

Kjære Anina Sørli Olsen,

Fikk en tom epost. Skulle det være innhold i den?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

Forsøkte å sende svar på e-postadressen du sender fra, men får bare feilmelding - får beskjed om at den ikke finnes. Du sendte en forespørsel på Nesset kommunes postmottak ang. postlister - prøvde å svare på den. Hva er rett e-postadresse?

Med hilsen
Nesset kommune

Anina Sørli Olsen
Servicekontor

Telefon: 71 23 11 06

[epostadresse]
www.nesset.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1296]>
Sendt: tirsdag 17. juli 2018 14:12
Til: Anina Sørli Olsen <[epostadresse]>
Emne: Re: E-posten fungere ikke

Kjære Anina Sørli Olsen,

Fikk en tom epost. Skulle det være innhold i den?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

44 Attachments

Postlister Nesset – finnes elektronisk fra 2009

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

7 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

39 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

13 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

40 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

13 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

35 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

17 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

29 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

25 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

41 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

23 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

32 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

20 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

39 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

13 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

14 Attachments

 

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

15 Attachments

 

Hallvard Nygård

Kjære Anina Sørli Olsen,

Har da mottatt postlister mellom 13.07.2009 og 28.12.2017. Takk!

Kommer det flere fra 2009 og 2008?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

10 Attachments

Off.postlister 2008

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1296]>
Sendt: torsdag 19. juli 2018 23:03
Til: Anina Sørli Olsen <[epostadresse]>
Emne: Re: Sending 17

Kjære Anina Sørli Olsen,

Har da mottatt postlister mellom 13.07.2009 og 28.12.2017. Takk!

Kommer det flere fra 2009 og 2008?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Anina Sørli Olsen, Nesset kommune

11 Attachments

Post 2009 fram til 31.07.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1296]>
Sendt: torsdag 19. juli 2018 23:03
Til: Anina Sørli Olsen <[epostadresse]>
Emne: Re: Sending 17

Kjære Anina Sørli Olsen,

Har da mottatt postlister mellom 13.07.2009 og 28.12.2017. Takk!

Kommer det flere fra 2009 og 2008?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Anina Sørli Olsen,

Da var de på plass også.
Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård