Postjournal for 2008 - 2017, Loppa

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Postmottak, Loppa kommune

Hei.

 

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din e-post.
Vennligst ikke svar på denne meldingen.

 

Henvendelser som forutsetter saksbehandling blir registrert i vårt
sak/arkivsystem og behandlet etter Forvaltningslovens § 11 a.

 

Øvrige henvendelser blir videresendt til aktuelle fagavdelinger.

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

Loppa kommune
E-post: [Loppa kommune henvendelses-e-postadresse]

 

 

Postmottak, Loppa kommune

Hei.
Din henvendelse er mottatt og blir behandlet snarest.

Med vennlig hilsen

Loppa kommune
Postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1310]]
Sendt: 15. juli 2018 23:09
Til: Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Loppa

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1310]

Er [Loppa kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Loppa kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak,

Har mottatt to bekreftelser på mottak, men enda ikke noe svar.
Når kan jeg forvente et svar eller et estimat på når svar kan bli gitt?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Loppa kommune

Hei.

 

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din e-post.
Vennligst ikke svar på denne meldingen.

 

Henvendelser som forutsetter saksbehandling blir registrert i vårt
sak/arkivsystem og behandlet etter Forvaltningslovens § 11 a.

 

Øvrige henvendelser blir videresendt til aktuelle fagavdelinger.

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

Loppa kommune
E-post: [Loppa kommune henvendelses-e-postadresse]

 

 

Hallvard Nygård

Kjære Loppa kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Loppa kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Loppa».

Henvendelsen er ikke besvar eller estimert når den kan besvares. Dette er å tolke som et avslag. Vennligst send videre til klageinstans dersom dere ikke tar klagen til følge.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Anita Kårsgård, Loppa kommune

2 Attachments

Hei.
Vedlagt følger Loppa kommunes postlister for

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1310]]
Sendt: 15. juli 2018 23:09
Til: Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Loppa

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1310]

Er [Loppa kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Loppa kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Postmottak, Loppa kommune

3 Attachments

Beklager at ikke alt kom med i forrige epost.
Vedlagt følger postlister for 2015-2017 for Loppa kommune.
2013-2014 ble sendt i forrige epost.
Dette er de vi har tilgjengelig digitalt.

Med vennlig hilsen
Anita Kårsgård
Sekretær

LOPPA KOMMUNE
Parkveien 1-3, 9550 Øksfjord  
Tlf: +78 45 30 07
Fax. +47 78 45 30 11
epost: [epostadresse]
http://www.loppa.kommune.no
Følg oss på 
Dra på Lopphavet – et hav av muligheter

Dersom De ikke er den tiltenkte mottaker, vennligst kontakt avsender pr e-post, slett e-posten og ødelegg samtlige utskrifter og kopier av den.

If you have received this message in error, please advise the sender by immediate reply and delete the original message.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1310]]
Sendt: 15. juli 2018 23:09
Til: Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Loppa

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1310]

Er [Loppa kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Loppa kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak,

Bekrefter mottak av 2013 til 2017.
Takker!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård