Postjournal for 2008 - 2017, Iveland

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Post - Iveland kommune, Iveland kommune

3 Attachments

Hei
Vedlagt er etterspurte rapporter.

Med vennlig hilsen
Lasse Hornnes
Avdelingsleder personal og arkiv
Iveland kommune

M +47 47 23 56 56 | E [epostadresse]

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1287]]
Sendt: torsdag 12. juli 2018 23:50
Til: Post - Iveland kommune <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Iveland

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1287]

Er [Iveland kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Iveland kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Post - Iveland kommune,

Har mottatt postlister for 2014, 2015 og 2016. Takk!

Mangler 2017 og 2008 til 2013. Er de sendt men ikke mottatt?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post - Iveland kommune, Iveland kommune

Hei!

Arkivleder mottar kopi av denne mailen.
Grunnet ferie må du dessverre avvente svar på denne mailen.

Ha en fin dag☺

Med vennlig hilsen

Finn Terje Uberg
Kultur og informasjon

M +47 90 11 78 42 | E [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1287]]
Sendt: 15. juli 2018 12:55
Til: Post - Iveland kommune <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Iveland

Kjære Post - Iveland kommune,

Har mottatt postlister for 2014, 2015 og 2016. Takk!

Mangler 2017 og 2008 til 2013. Er de sendt men ikke mottatt?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Post - Iveland kommune, Iveland kommune

3 Attachments

Hei
Her er etterspurte rapporter

Med vennlig hilsen
Lasse Hornnes
Avdelingsleder personal og arkiv
Iveland kommune

M +47 47 23 56 56 | E [epostadresse]

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1287]]
Sendt: torsdag 12. juli 2018 23:50
Til: Post - Iveland kommune <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Iveland

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1287]

Er [Iveland kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Iveland kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Post - Iveland kommune, Iveland kommune

3 Attachments

Hei
Her er etterspurte rapporter

Med vennlig hilsen
Lasse Hornnes
Avdelingsleder personal og arkiv
Iveland kommune

M +47 47 23 56 56 | E [epostadresse]

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1287]]
Sendt: torsdag 12. juli 2018 23:50
Til: Post - Iveland kommune <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Iveland

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1287]

Er [Iveland kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Iveland kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Lasse Hornnes, Iveland kommune

Hei
Jeg lagde rapportene i ferien. Jeg var beklageligvis for rask til å skru av datamaskinen slik at epostene ikke ble sendt før maskinen var avskrudd.

Med vennlig hilsen
Lasse Hornnes
Avdelingsleder personal og arkiv
Iveland kommune

M +47 47 23 56 56 | E [epostadresse]

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Post - Iveland kommune
Sendt: mandag 16. juli 2018 12:32
Til: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1287]>
Kopi: Lasse Hornnes <[epostadresse]>
Emne: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Iveland

Hei!

Arkivleder mottar kopi av denne mailen.
Grunnet ferie må du dessverre avvente svar på denne mailen.

Ha en fin dag☺

Med vennlig hilsen

Finn Terje Uberg
Kultur og informasjon

M +47 90 11 78 42 | E [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1287]]
Sendt: 15. juli 2018 12:55
Til: Post - Iveland kommune <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Iveland

Kjære Post - Iveland kommune,

Har mottatt postlister for 2014, 2015 og 2016. Takk!

Mangler 2017 og 2008 til 2013. Er de sendt men ikke mottatt?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Lasse Hornnes,

Takker.
Da er 2008 til 2016 mottatt.
Mangler bare 2017 da.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære Lasse Hornnes,

Er 2017 på vei?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Lasse Hornnes, Iveland kommune

2 Attachments

Hei
Her kommer 2017

Med vennlig hilsen
Lasse Hornnes
Avdelingsleder personal og arkiv
Iveland kommune

M +47 47 23 56 56 | E [epostadresse]

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1287]]
Sendt: fredag 27. juli 2018 16:22
Til: Lasse Hornnes <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Iveland

Kjære Lasse Hornnes,

Er 2017 på vei?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon