Postjournal for 2008 - 2017

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Sande Kommune, Sande kommune (Møre og Romsdal)Sande kommune har motteke e-posten din.

Saker som er arkivverdige og journalpliktige, vert journalført og
vidareformidla til rett sakshandsamar.

Dersom saka ikkje krev sakshandsaming, blir den svara på etter kort tid (
gjerne same dag).

 

Dersom du skal sende oss sensitive opplysningar, vil vi råde deg til å
bruke Edialog eller sende brev i posten.

E-postar som gjeld reklamemateriell, kurstilbod o.l. vert ikkje svara på.

 

 

Venleg helsing

Sande kommune

Servicekontoret

tlf 70026700

 

Sande Kommune, Sande kommune (Møre og Romsdal)

3 Attachments

Viser til dykkar innsynskrav i postlistene våre for åra 2008 - 2017.

 

Postlistene er henta ut frå ePhorte, som er Sande kommune sitt
sak/arkivsystem.

 

Inngåande og utgåande post pr ligg som eigne filer.

 

 

Med helsing
Tove Cathrine Kvamme Konsulent 
Økonomi- og administrasjonsavdelinga

 

Dir: 70026703

E-post: [epostadresse]
 

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes
Sentralbord: 700 26 700
[1][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sande-mr.kommune.no

Vi gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse. Både
inngåande og utgåande e-post blir vurdert for ev. journalføring i kommunen
sitt sak-arkivsystem.

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1198]>
Sendt: 4. juli 2018 19:47
Til: Sande Kommune <[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

 

Hei!

 

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

 

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I
og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere
eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

 

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og
dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold
eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv,
§ 10.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar
etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1198]

 

Er  [4][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Sande kommune (Møre og Romsdal)? I så fall,
vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sande-mr.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1198]
4. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Sande Kommune, Sande kommune (Møre og Romsdal)

3 Attachments

Viser til dykkar innsynskrav i postlistene våre for åra 2008 - 2017.

 

Postlistene er henta ut frå ePhorte, som er Sande kommune sitt
sak/arkivsystem.

 

Inngåande og utgåande post pr ligg som eigne filer.

 

 

Med helsing
Tove Cathrine Kvamme Konsulent 
Økonomi- og administrasjonsavdelinga

 

Dir: 70026703

E-post: [epostadresse]
 

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes
Sentralbord: 700 26 700
[1][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sande-mr.kommune.no

Vi gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse. Både
inngåande og utgåande e-post blir vurdert for ev. journalføring i kommunen
sitt sak-arkivsystem.

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1198]>
Sendt: 4. juli 2018 19:47
Til: Sande Kommune <[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

 

Hei!

 

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

 

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I
og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere
eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

 

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og
dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold
eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv,
§ 10.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar
etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1198]

 

Er  [4][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Sande kommune (Møre og Romsdal)? I så fall,
vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sande-mr.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1198]
4. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Sande Kommune, Sande kommune (Møre og Romsdal)

3 Attachments

Viser til dykkar innsynskrav i postlistene våre for åra 2008 - 2017.

 

Postlistene er henta ut frå ePhorte, som er Sande kommune sitt
sak/arkivsystem.

 

Inngåande og utgåande post pr år ligg som eigne filer.

 

 

Med helsing
Tove Cathrine Kvamme Konsulent 
Økonomi- og administrasjonsavdelinga

 

Dir: 70026703

E-post: [epostadresse]
 

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes
Sentralbord: 700 26 700
[1][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sande-mr.kommune.no

Vi gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse. Både
inngåande og utgåande e-post blir vurdert for ev. journalføring i kommunen
sitt sak-arkivsystem.

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1198]>
Sendt: 4. juli 2018 19:47
Til: Sande Kommune <[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

 

Hei!

 

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

 

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I
og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere
eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

 

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og
dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold
eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv,
§ 10.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar
etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1198]

 

Er  [4][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Sande kommune (Møre og Romsdal)? I så fall,
vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sande-mr.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1198]
4. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Sande Kommune, Sande kommune (Møre og Romsdal)

3 Attachments

Viser til dykkar innsynskrav i postlistene våre for åra 2008 - 2017.

 

Postlistene er henta ut frå ePhorte, som er Sande kommune sitt
sak/arkivsystem.

 

Inngåande og utgåande post pr år ligg som eigne filer.

 

 

Med helsing
Tove Cathrine Kvamme Konsulent 
Økonomi- og administrasjonsavdelinga

 

Dir: 70026703

E-post: [epostadresse]
 

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes
Sentralbord: 700 26 700
[1][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sande-mr.kommune.no

Vi gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse. Både
inngåande og utgåande e-post blir vurdert for ev. journalføring i kommunen
sitt sak-arkivsystem.

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1198]>
Sendt: 4. juli 2018 19:47
Til: Sande Kommune <[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

 

Hei!

 

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

 

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I
og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere
eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

 

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og
dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold
eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv,
§ 10.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar
etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1198]

 

Er  [4][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Sande kommune (Møre og Romsdal)? I så fall,
vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sande-mr.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1198]
4. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Sande Kommune, Sande kommune (Møre og Romsdal)

3 Attachments

Viser til dykkar innsynskrav i postlistene våre for åra 2008 - 2017.

 

Postlistene er henta ut frå ePhorte, som er Sande kommune sitt
sak/arkivsystem.

 

Inngåande og utgåande post pr år ligg som eigne filer.

 

 

Med helsing
Tove Cathrine Kvamme Konsulent 
Økonomi- og administrasjonsavdelinga

 

Dir: 70026703

E-post: [epostadresse]
 

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes
Sentralbord: 700 26 700
[1][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sande-mr.kommune.no

Vi gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse. Både
inngåande og utgåande e-post blir vurdert for ev. journalføring i kommunen
sitt sak-arkivsystem.

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1198]>
Sendt: 4. juli 2018 19:47
Til: Sande Kommune <[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

 

Hei!

 

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

 

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I
og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere
eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

 

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og
dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold
eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv,
§ 10.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar
etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1198]

 

Er  [4][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Sande kommune (Møre og Romsdal)? I så fall,
vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sande-mr.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1198]
4. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Sande Kommune, Sande kommune (Møre og Romsdal)

3 Attachments

Viser til dykkar innsynskrav i postlistene våre for åra 2008 - 2017.

 

Postlistene er henta ut frå ePhorte, som er Sande kommune sitt
sak/arkivsystem.

 

Inngåande og utgåande post pr år ligg som eigne filer.

 

 

Med helsing
Tove Cathrine Kvamme Konsulent 
Økonomi- og administrasjonsavdelinga

 

Dir: 70026703

E-post: [epostadresse]
 

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes
Sentralbord: 700 26 700
[1][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sande-mr.kommune.no

Vi gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse. Både
inngåande og utgåande e-post blir vurdert for ev. journalføring i kommunen
sitt sak-arkivsystem.

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1198]>
Sendt: 4. juli 2018 19:47
Til: Sande Kommune <[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

 

Hei!

 

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

 

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I
og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere
eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

 

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og
dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold
eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv,
§ 10.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar
etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1198]

 

Er  [4][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Sande kommune (Møre og Romsdal)? I så fall,
vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sande-mr.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1198]
4. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Sande Kommune, Sande kommune (Møre og Romsdal)

3 Attachments

Viser til dykkar innsynskrav i postlistene våre for åra 2008 - 2017.

 

Postlistene er henta ut frå ePhorte, som er Sande kommune sitt
sak/arkivsystem.

 

Inngåande og utgåande post pr år ligg som eigne filer.

 

 

Med helsing
Tove Cathrine Kvamme Konsulent 
Økonomi- og administrasjonsavdelinga

 

Dir: 70026703

E-post: [epostadresse]
 

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes
Sentralbord: 700 26 700
[1][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sande-mr.kommune.no

Vi gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse. Både
inngåande og utgåande e-post blir vurdert for ev. journalføring i kommunen
sitt sak-arkivsystem.

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1198]>
Sendt: 4. juli 2018 19:47
Til: Sande Kommune <[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

 

Hei!

 

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

 

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I
og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere
eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

 

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og
dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold
eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv,
§ 10.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar
etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1198]

 

Er  [4][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Sande kommune (Møre og Romsdal)? I så fall,
vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sande-mr.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1198]
4. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Sande Kommune, Sande kommune (Møre og Romsdal)

3 Attachments

Viser til dykkar innsynskrav i postlistene våre for åra 2008 - 2017.

 

Postlistene er henta ut frå ePhorte, som er Sande kommune sitt
sak/arkivsystem.

 

Inngåande og utgåande post pr år ligg som eigne filer.

 

 

Med helsing
Tove Cathrine Kvamme Konsulent 
Økonomi- og administrasjonsavdelinga

 

Dir: 70026703

E-post: [epostadresse]
 

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes
Sentralbord: 700 26 700
[1][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sande-mr.kommune.no

Vi gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse. Både
inngåande og utgåande e-post blir vurdert for ev. journalføring i kommunen
sitt sak-arkivsystem.

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1198]>
Sendt: 4. juli 2018 19:47
Til: Sande Kommune <[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

 

Hei!

 

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

 

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I
og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere
eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

 

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og
dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold
eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv,
§ 10.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar
etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1198]

 

Er  [4][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Sande kommune (Møre og Romsdal)? I så fall,
vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sande-mr.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1198]
4. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Sande Kommune, Sande kommune (Møre og Romsdal)

3 Attachments

Viser til dykkar innsynskrav i postlistene våre for åra 2008 - 2017.

 

Postlistene er henta ut frå ePhorte, som er Sande kommune sitt
sak/arkivsystem.

 

Inngåande og utgåande post pr år ligg som eigne filer.

 

 

Med helsing
Tove Cathrine Kvamme Konsulent 
Økonomi- og administrasjonsavdelinga

 

Dir: 70026703

E-post: [epostadresse]
 

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes
Sentralbord: 700 26 700
[1][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sande-mr.kommune.no

Vi gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse. Både
inngåande og utgåande e-post blir vurdert for ev. journalføring i kommunen
sitt sak-arkivsystem.

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1198]>
Sendt: 4. juli 2018 19:47
Til: Sande Kommune <[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

 

Hei!

 

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

 

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I
og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere
eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

 

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og
dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold
eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv,
§ 10.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar
etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1198]

 

Er  [4][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Sande kommune (Møre og Romsdal)? I så fall,
vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sande-mr.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1198]
4. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Sande Kommune, Sande kommune (Møre og Romsdal)

3 Attachments

Viser til dykkar innsynskrav i postlistene våre for åra 2008 - 2017.

 

Postlistene er henta ut frå ePhorte, som er Sande kommune sitt
sak/arkivsystem.

 

Inngåande og utgåande post pr år ligg som eigne filer.

 

 

Med helsing
Tove Cathrine Kvamme Konsulent 
Økonomi- og administrasjonsavdelinga

 

Dir: 70026703

E-post: [epostadresse]
 

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes
Sentralbord: 700 26 700
[1][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sande-mr.kommune.no

Vi gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse. Både
inngåande og utgåande e-post blir vurdert for ev. journalføring i kommunen
sitt sak-arkivsystem.

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1198]>
Sendt: 4. juli 2018 19:47
Til: Sande Kommune <[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

 

Hei!

 

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

 

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I
og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere
eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

 

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og
dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold
eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv,
§ 10.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar
etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1198]

 

Er  [4][Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Sande kommune (Møre og Romsdal)? I så fall,
vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sande-mr.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1198]
4. mailto:[Sande kommune (Møre og Romsdal) henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers