Postjournal for 2008 - 2016, Trøgstad

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

TRO Postboks Postmottak, Trøgstad kommune

Hei!
Vi har mottatt din mail. Grunnet ferieavvikling og påvente av ny arkivleder trenger vi minimum 2 uker på å oversende ditt innsynskrav.
Vi beklager dette.

Med vennlig hilsen
Aud Kristin Lunde
Servicekonsulent
Trøgstad kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1258]>
Sendt: mandag 9. juli 2018 16:40
Til: TRO Postboks Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2016, Trøgstad

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1258]

Er [Trøgstad kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Trøgstad kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære TRO Postboks Postmottak,

Det er ok for min del. Ferieavvikling er normal ikke en ok grunn for å utsette svar på innsynshenvendelser (skal svares uten ugrunnet opphold, ferieavvikling er ikke ekstraordinært nok for utsettelse).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Anette Alexandra Dey, Trøgstad kommune

1 Attachment

Se vedlegg

 

ArkivReferanse:#4591be327abc4c10a8fcd02a184ca9f42018000868#ACOS.WEBSAK#

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Hei!

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt  følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følges postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

4 Attachments

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt fløger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

3 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

4 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

2 Attachments

 

 

Vedlagt følger postlister som avtalt.

 

Trøgstad kommune

Postmottak

Gro Anette Borger

69681600

 

Hallvard Nygård

Kjære Gro A.Jacobsen Borger,

Bekrefter mottak av 2013 til 2015 samt uke 1 og 2 i 2016.
Takk!

Venter enda på resten av 2016, men antar det er rett rundt hjørnet :-)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Gro A.Jacobsen Borger,

Når kommer resten av 2016?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Gro A.Jacobsen Borger, Trøgstad kommune

Beklager sent svar, men du har fått de som vi har elektronisk, dette var etter avtale med Anette Alexandra Dey.

Mvh
Trøgstad kommune
Gro Anette Borger
Servicekonsulent
69681600

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1258]>
Sendt: fredag 17. august 2018 23:31
Til: Gro A.Jacobsen Borger <[epostadresse]>
Emne: Re: Postlister Trøgstad kommune 2016

Kjære Gro A.Jacobsen Borger,

Når kommer resten av 2016?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Gro A.Jacobsen Borger,

Det finner jeg usannsynlig.
Så i 2016 gikk dere bort fra å ha journalen på data?

Jeg har fått alt jeg har etterspurt med unntak av deler av 2016.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Anette Alexandra Dey, Trøgstad kommune

Hei,

Du har fått oversendt alt vi har av postlister elektronisk, som avtalt.

Med vennlig hilsen
 
Anette Alexandra Dey

Leder, kommunikasjon og service
Trøgstad kommune
69 68 16 00/48881997
e-post: [epostadresse]
 

Kjære Gro A.Jacobsen Borger,

Det finner jeg usannsynlig.
Så i 2016 gikk dere bort fra å ha journalen på data?

Jeg har fått alt jeg har etterspurt med unntak av deler av 2016.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Anette Alexandra Dey,

Jeg har mottatt uke 1 og 2 av 2016. Jeg mangler da ca 50 uker av min innsynshenvendelse.
Avslår dere innsyn i resterende uker av 2016? På hvilket grunnlag?

Ønsker å legge inn klage på det. I og med at jeg ikke har mottatt begrunnelse for avslaget, så kan jeg ikke si mer enn at jeg ønsker å klage.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Anette Alexandra Dey, Trøgstad kommune

1 Attachment

 

AVSLAG PÅ INNSYNSBEGJÆRING

 

Vi viser til klage på innsynsbegjæring av 19.9.2018 , og tidligere
oversendte dokumenter for deler av tidligere innsynsbegjæring.

 

Det gis avslag på innsyn for de postlister Trøgstad kommune ikke har
elektronisk.

 

Juridisk utgangspunkt

Offentleglova § 9 gir alle en rett til å kunne kreve innsyn i
sammenstilling av opplysninger, som blant annet postlister.

 

Bestemmelsen lyder i sin helhet:

«§ 9.Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar

Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er
elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan
gjerast med enkle framgangsmåtar.»

 

Det er således både et vilkår etter bestemmelsen at opplysningene er
elektronisk lagret i organets, altså i dette tilfellet Trøgstad kommune,
sine databaser, og et vilkår om at sammenstillingen kan gjøres med enkle
fremgangsmåter. Hva som regnes som enkle fremgangsmåter vil måtte vurderes
konkret. Forarbeidene til loven gir noe veiledning om hva som vil falle
innefor og utenfor vilkåret.

 

Følgende står i Ot.prp.nr. 102 (2004-2005) side 127: «Der samanstillinga
utelukkande kan gjerast ved hjelp av databaserte løysingar som kan setjast
i gang ved hjelp av enkle kommandoar, vil vilkåret vere oppfylt. Dersom
derimot samanstillinga krev meir tidkrevjande manuelle operasjonar, f.eks.
der ein saksbehandlar sjølv må gå inn og vurdere kva opplysningar som skal
samanstillast, vil ikkje dette vilkåret vere oppfylt.»

 

Begrunnelse

På nåværende tidspunkt har ikke Trøgstad kommune alle postlister før 2014
elektronisk, og opplysningene finnes heller ikke elektronisk i kommunens
databaser på nåværende tidspunkt.

 

Alle postlister fra 2016 finnes ikke elektronisk. Det legges her til at
postlistene på et tidspunkt har eksistert, men grunnet årsaker vi ikke vet
tilstrekkelig om på nåværende tidspunkt, finnes de nå ikke elektronisk.
Informasjonen om inngående og utgående post finnes elektronisk, men per i
dag har ikke kommunen en datateknisk løsning som gjør at denne
informasjonen kan sammenstilles kun ved hjelp av databaserte løsninger.

 

Utarbeidelse og sammenstilling av disse postlistene vil måtte gjennomføres
manuelt, samt at alle poster i listene vil måtte gjennomgås manuelt av
saksbehandlere for å kvalitetssikre at opplysninger som er unntatt fra
innsynsretten etter bestemmelsene i offentleglova kapittel 3 ikke er med i
dokumentet og ikke blir offentliggjort. Videre vil dette være en stor
mengde med informasjon og et stort antall dokumenter, som etter kommunens
vurdering i dette tilfellet vil pålegge kommunen en slik arbeidsmengde som
gjør at deler av innsynsbegjæringen kan avslås med hjemmel i offentleglova
§ 9.

 

På bakgrunn av dette gis det avslag på innsynsbegjæring for de postlister
Trøgstad kommune per i dag ikke har elektronisk.

 

Rett til å klage

Du har rett til å klage på avgjørelser etter offentleglova i henhold til
offentleglova § 32.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Anette Alexandra Dey

 

Leder, kommunikasjon og service

Trøgstad kommune

69 68 16 00/48881997

e-post: [1][epostadresse]

 

[2]stor logo mal

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]