Postjournal for 2008 - 2016, Røst

Venter på klagebehandling.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Hallvard Nygård

Kjære Røst kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Røst kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2016, Røst».

Har ikke fått svar på henvendelsen. Minner om svar skal komme uten ugrunnet opphold og innen 3 dager. Det er nå gått en uke. Ferieavvikling er ikke en gyldig grunn for sent svar. Vennligst gi et foreløpig svar dersom dere jobber med saken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

ROST Postkasse, Røst kommune

Hei !
Beklager at det har tatt sin tid , men dette er et omfattende arbeid og krever derfor litt tid. Vedkommende som jobber med saken er først tilbake på tirsdag og jeg regner med at du vil høre fra vedkommende når hun er tilbake.

Vennlig hilsen

Annfrid Nilsen
Servicemedarbeider

Røst kommune
Se vår brosjyre
Røst kommune

Kontaktinformasjon:
Kontor: 76 05 05 00/76 05 05 01
Mobil: 97 54 57 28

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1218]>
Sendt: 13. juli 2018 08:35
Til: ROST Postkasse <[Røst kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2016, Røst

Kjære Røst kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Røst kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2016, Røst».

Har ikke fått svar på henvendelsen. Minner om svar skal komme uten ugrunnet opphold og innen 3 dager. Det er nå gått en uke. Ferieavvikling er ikke en gyldig grunn for sent svar. Vennligst gi et foreløpig svar dersom dere jobber med saken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1218]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære ROST Postkasse,

Ok. Helt fint det. Hadde bare ikke hørt noe i det heletatt.

Dersom det jobbes med og tar noe tid, er det normalt gi et svar om at det tar litt tid :-)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

ROST Postkasse, Røst kommune

Hei !

....selvfølgelig og beklager igjen at du ikke har fått tilbakemeldingen . Vi har i løpet av de årene du etterspør- hatt flere arkivsystem så derfor er det litt mere tidkrevende enn ellers.

Vennlig hilsen

Annfrid Nilsen
Servicemedarbeider

Røst kommune
Se vår brosjyre
Røst kommune

Kontaktinformasjon:
Kontor: 76 05 05 00/76 05 05 01
Mobil: 97 54 57 28

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1218]>
Sendt: 13. juli 2018 13:14
Til: ROST Postkasse <[Røst kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: SV: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2016, Røst

Kjære ROST Postkasse,

Ok. Helt fint det. Hadde bare ikke hørt noe i det heletatt.

Dersom det jobbes med og tar noe tid, er det normalt gi et svar om at det tar litt tid :-)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

2 Attachments

Viser til din henvendelse om innsyn.

Grunnet ferieavvikling har det ikke vært mulig å få dette til før nå.

Journalen vil komme i flere sendinger.

 

Vennlig hilsen

 

Elisabeth Mikalsen

leder støtte, folkehelse og kultur

 

Røst kommune

[1]Se vår brosjyre

[2]https://rost.kommune.no/

Kontaktinformasjon:

Kontor: 76 05 05 07
Mobil: 911 87 233

[3][epostadresse]

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.visbrosjyre.no/Rost_kommune/M...
2. https://rost.kommune.no/
3. mailto:[epostadresse]

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

2 Attachments

Del 2

 

Vennlig hilsen

 

Elisabeth Mikalsen

leder støtte, folkehelse og kultur

 

Røst kommune

[1]Se vår brosjyre

[2]https://rost.kommune.no/

Kontaktinformasjon:

Kontor: 76 05 05 07
Mobil: 911 87 233

[3][epostadresse]

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.visbrosjyre.no/Rost_kommune/M...
2. https://rost.kommune.no/
3. mailto:[epostadresse]

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Fikk feilmelding og må starte på nytt
Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 30.06.08.-30.09.08.pdf

Vennlig hilsen

Elisabeth Mikalsen
leder støtte, folkehelse og kultur

Røst kommune
Se vår brosjyre
https://rost.kommune.no/

Kontaktinformasjon:
Kontor: 76 05 05 07
Mobil: 911 87 233
[epostadresse]

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 31.09.08-31.12.08.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.01.09-31.03.09.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.04.09-30.06.09.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.07.09-01.10.09.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.10.09-01.01.10.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 04.01.10-06.04.10.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 06.04.10-05.07.10.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.07.10-01.10.10.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.10.10-01.01.11.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 02.01.11-01.04.11.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.04.11-01.07.11.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.07.11-03.10.11.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 03.10.11-02.01.12.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 02.01.12-04.04.12.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 29.03.12-04.07.12.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Fortsettelse postjournaler fra Røst kommune.

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 25.06.12-02.10.12.pdf

Vennlig hilsen

Elisabeth Mikalsen
leder støtte, folkehelse og kultur

Røst kommune
Se vår brosjyre
https://rost.kommune.no/

Kontaktinformasjon:
Kontor: 76 05 05 07
Mobil: 911 87 233
[epostadresse]

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 02.10.12-23.01.13.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 02.01.13-04.04.13.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 03.04.13-01.07.13.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.07.13-03.10.13.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 02.10.13-02.01.14.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 03.01.14-02.04.14.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 02.04.14-02.07.14.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 02.07.14-01.10.14.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.10.14-02.01.15.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 02.01.15-07.04.15.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.07.15-02.10.15.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 02.10.15-06.01.16.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 06.01.16-01.04.16.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 01.04.16-05.07.16.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 05.07.16-06.10.16.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

1 Attachment

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Postjournal 06.10.16-03.01.17.pdf

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

DA mener jeg du skal ha fått etterspurte postjournaler fra Røst kommune.

 

Ha en fin dag.

 

Vennlig hilsen

 

Elisabeth Mikalsen

leder støtte, folkehelse og kultur

 

Røst kommune

[1]Se vår brosjyre

[2]https://rost.kommune.no/

Kontaktinformasjon:

Kontor: 76 05 05 07
Mobil: 911 87 233

[3][epostadresse]

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.visbrosjyre.no/Rost_kommune/M...
2. https://rost.kommune.no/
3. mailto:[epostadresse]

Hallvard Nygård

Kjære Elisabeth Mikalsen,

De mottatte filene inneholder bilder av postlistene. Jeg ba om elektronisk maskinlesbare filer. "Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).". F.eks. samme PDF-rapport, men ikke fra scan. Letteste måten å sjekke filene på er om man kan markere teksten inne i disse.

Ber om at postlistene sendes på ny.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune

Hei.

Dette var måten vi hadde mulighet til å få sendt over filene til deg.
Må du ha filene i annet format, kan ikke vi hjelpe deg med det.

Vennlig hilsen

Elisabeth Mikalsen
leder støtte, folkehelse og kultur

Røst kommune
Se vår brosjyre
https://rost.kommune.no/

Kontaktinformasjon:
Kontor: 76 05 05 07
Mobil: 911 87 233
[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1218]>
Sendt: 19. juli 2018 16:44
Til: Elisabeth Mikalsen <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn postjournal

Kjære Elisabeth Mikalsen,

De mottatte filene inneholder bilder av postlistene. Jeg ba om elektronisk maskinlesbare filer. "Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).". F.eks. samme PDF-rapport, men ikke fra scan. Letteste måten å sjekke filene på er om man kan markere teksten inne i disse.

Ber om at postlistene sendes på ny.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Elisabeth Mikalsen,

Hvorfor er ikke det mulig?
Dere har jo filene før dere skrev de ut.

Det er fult mulig å ta ut de korrekte dataene fra Ephorte.
Eksempel fra en annen kommune:
https://www.mimesbronn.no/request/1296/r...

Dersom kun disse ikke-maskinlesebare filene leveres, så må jeg tolke det som avslag på min henvendelse og ønsker da å klage inn henvendelsen til klageorgan.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære Røst kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Røst kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2016, Røst».

Røst har oversendt postlister som er skrevet ut og så skannet inn igjen. Dette gjør at de ikke kan leses av maskin. Jeg har ikke forståelse for hvorfor kommunen gjør dette. Jeg må tolke dette som et avslag på min henvendelse.

Postlistene som ble sendt over, ser ut til å stamme fra sak- og arkivsystemet Ephorte. Systemet brukes av svært mange kommuner og andre kommuner klarer fint å ta korrekt utdrag med sladding av opplysninger som ikke skal med (eneste grunnen jeg har for hvorfor noen vil skrive ut og skanne inn igjen).

Det jeg ønsker innsyn i er postlistene før de ble skannet. Maskinlesbare filer.

Dersom dere ikke tar min klage til følge, vennligst oversend den til klageorgan for innsynshenvendelser.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Røst kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Røst kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2016, Røst».

Har ikke fått videre svare på min henvendelse fra i sommer. Se tidligere korrespondanse for hva klagen og saken angår.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Røst kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Røst kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2016, Røst».

Har ikke fått videre svare på min henvendelse fra i sommer og purringer etter det. Se tidligere korrespondanse for hva klagen og saken angår.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård