Postjournal for 2008 - 2016, Marnardal

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Hallvard Nygård

Kjære Marnardal kommune,

Har ikke hørt noe.
Når kan jeg forvente et svar eller et estimat på når svar kan bli gitt?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

Takk for tilbakemeldingen om at du ikke har fått mailen fra oss. Beklager,
men det har nok skjedd en feil her. Vi forsøkte å sende det den 13.07.18
og håper det kommer frem nå.

 

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

 

 

 

 

156906: Svar på anmodning om kopi av postjournal 2008 - 2016.PDF

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Hallvard Nygård

Kjære Lillian Nyvoll Knaben,

Da fikk jeg en PDF med følgende svar (kun 1 side):
"SVAR PÅ ANMODNING OM KOPI AV POSTJOURNAL 2008 - 2016
Vedlagt følger etterspurte dokumenter"

Har ikke fått noen dokumenter utover det svaret.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

Hei.

Beklager da skal jeg prøve å sende det via svar ut.
Har problemer med å sende så stor fil, så jeg skal prøve å komprimere den og så sende.

Mvh
Lillian Nyvoll Knaben
Marnardal kommune
38289213/91332828
[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1280]>
Sendt: fredag 20. juli 2018 10:34
Til: Lillian Nyvoll Knaben <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar på anmodning om kopi av postjournal 2008 - 2016

Kjære Lillian Nyvoll Knaben,

Da fikk jeg en PDF med følgende svar (kun 1 side):
"SVAR PÅ ANMODNING OM KOPI AV POSTJOURNAL 2008 - 2016 Vedlagt følger etterspurte dokumenter"

Har ikke fått noen dokumenter utover det svaret.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Lillian Nyvoll Knaben,

Hvor store er filene?
Dersom de er 10-15 MB, så bør det gå fint i epost. Må kanskje sende flere eposter for å få med alle. Komprimeres de (ZIP), så blir det mer plass i hver epost.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

Hei.

Du se det at når jeg har komprimert filen er den fremdeles på 38.85 MB. Tror jeg bare må dele opp å sende deg år for år.

Mvh
Lillian Nyvoll Knaben
Marnardal kommune
38289213/91332828
[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1280]>
Sendt: fredag 20. juli 2018 10:46
Til: Lillian Nyvoll Knaben <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Svar på anmodning om kopi av postjournal 2008 - 2016

Kjære Lillian Nyvoll Knaben,

Hvor store er filene?
Dersom de er 10-15 MB, så bør det gå fint i epost. Må kanskje sende flere eposter for å få med alle. Komprimeres de (ZIP), så blir det mer plass i hver epost.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

156907: Journalkopi 2008.PDF

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

156908: Journalkopi 2009.PDF

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

156909: Journalkopi 2010.PDF

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

156910: Journalkopi 2011.PDF

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

156911: Journalkopi 2012.PDF

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

156912: Journalkopi 2013.PDF

 

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

156913: Journalkopi 2014.PDF

 

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

156914: Journalkopi 2015 - januar til juni.PDF

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

156915: Journalkopi 2015 - juli til desember.PDF

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

156916: Journalkopi 2016 jan-juni.PDF

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Lillian Nyvoll Knaben, Marnardal kommune

1 Attachment

Hei.

156917: journalkopi 2016 jul-des.PDF

 

Mvh

Lillian Nyvoll Knaben

Marnardal kommune

38289213/91332828

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Servicekontor Marnardal, Marnardal kommune

Hei.

Må bare høre om du har fått det du etterspurte?

Mvh
Lillian Nyvoll Knaben
Marnardal kommune
38289213/91332828
[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1280]>
Sendt: fredag 20. juli 2018 08:10
Til: Servicekontor Marnardal <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2016, Marnardal

Kjære Marnardal kommune,

Har ikke hørt noe.
Når kan jeg forvente et svar eller et estimat på når svar kan bli gitt?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1280]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Hei!

Filene kom frem. Takk!

Har fått de forespurte årene utenom første del av 2016.
Filen "Journalkopi 2016 jan juni.PDF.pdf" inneholder "Journaldato: 01.07.2018 - 31.07.2018".

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Servicekontor Marnardal,

Venter enda på første del av 2016.

Har fått de forespurte årene utenom første del av 2016.
Filen "Journalkopi 2016 jan juni.PDF.pdf" inneholder "Journaldato: 01.07.2018 - 31.07.2018".

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Marnardal kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Marnardal kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2016, Marnardal».

Venter enda på første del av 2016.

Har fått de forespurte årene utenom første del av 2016.
Filen "Journalkopi 2016 jan juni.PDF.pdf" inneholder "Journaldato: 01.07.2018 - 31.07.2018".

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Lillian Knaben, Marnardal kommune

2 Attachments

Vår ref 2018/976

Vennlig hilsen
Lillian Knaben | arkivpersonale
e-post: [epostadresse]