Postjournal for 2008 - 2016, Bygland

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Post - Bygland kommune, Bygland kommune

Din epost til [Bygland kommune henvendelses-e-postadresse] er motteken.

Hallvard Nygård

Kjære Bygland kommune,

Har ikke hørt noe.
Når kan jeg forvente et svar eller et estimat på når svar kan bli gitt?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Jorunn Sørlie Tveiten, Bygland kommune

1 Attachment

Fyrst av alt vil eg beklage på det sterkaste at du ikkje har fått svar frå
oss før!

 

Eg veit at han som hadde post/arkiv i mitt feriefråver, var i gong med
innsynsførespurnaden – eg var i kontakt med han vedk. dette den dagen det
kom.

Kva som har skjedd er eg usikker på, men her kjem journalane du bad om.
Dei kjem med ein epost for kvart år.

 

Med venleg helsing
Jorunn Sørlie Tveiten
Arkivleiar

T +47 37 93 47 50 | E [epostadresse]

Bygland kommune Kommunehuset 4745 Bygland
E [Bygland kommune henvendelses-e-postadresse] | +47 37 93 47 00 | www.bygland.kommune.no

 

Jorunn Sørlie Tveiten, Bygland kommune

1 Attachment

 

 

Med venleg helsing
Jorunn Sørlie Tveiten
Arkivleiar

T +47 37 93 47 50 | E [epostadresse]

Bygland kommune Kommunehuset 4745 Bygland
E [Bygland kommune henvendelses-e-postadresse] | +47 37 93 47 00 | www.bygland.kommune.no

 

Jorunn Sørlie Tveiten, Bygland kommune

1 Attachment

 

 

Med venleg helsing
Jorunn Sørlie Tveiten
Arkivleiar

T +47 37 93 47 50 | E [epostadresse]

Bygland kommune Kommunehuset 4745 Bygland
E [Bygland kommune henvendelses-e-postadresse] | +47 37 93 47 00 | www.bygland.kommune.no

 

Jorunn Sørlie Tveiten, Bygland kommune

1 Attachment

 

 

Med venleg helsing
Jorunn Sørlie Tveiten
Arkivleiar

T +47 37 93 47 50 | E [epostadresse]

Bygland kommune Kommunehuset 4745 Bygland
E [Bygland kommune henvendelses-e-postadresse] | +47 37 93 47 00 | www.bygland.kommune.no

 

Jorunn Sørlie Tveiten, Bygland kommune

1 Attachment

 

 

Med venleg helsing
Jorunn Sørlie Tveiten
Arkivleiar

T +47 37 93 47 50 | E [epostadresse]

Bygland kommune Kommunehuset 4745 Bygland
E [Bygland kommune henvendelses-e-postadresse] | +47 37 93 47 00 | www.bygland.kommune.no

 

Jorunn Sørlie Tveiten, Bygland kommune

1 Attachment

 

 

Med venleg helsing
Jorunn Sørlie Tveiten
Arkivleiar

T +47 37 93 47 50 | E [epostadresse]

Bygland kommune Kommunehuset 4745 Bygland
E [Bygland kommune henvendelses-e-postadresse] | +47 37 93 47 00 | www.bygland.kommune.no

 

Jorunn Sørlie Tveiten, Bygland kommune

1 Attachment

 

 

Med venleg helsing
Jorunn Sørlie Tveiten
Arkivleiar

T +47 37 93 47 50 | E [epostadresse]

Bygland kommune Kommunehuset 4745 Bygland
E [Bygland kommune henvendelses-e-postadresse] | +47 37 93 47 00 | www.bygland.kommune.no

 

Jorunn Sørlie Tveiten, Bygland kommune

1 Attachment

 

 

Med venleg helsing
Jorunn Sørlie Tveiten
Arkivleiar

T +47 37 93 47 50 | E [epostadresse]

Bygland kommune Kommunehuset 4745 Bygland
E [Bygland kommune henvendelses-e-postadresse] | +47 37 93 47 00 | www.bygland.kommune.no

 

Jorunn Sørlie Tveiten, Bygland kommune

1 Attachment

 

 

Med venleg helsing
Jorunn Sørlie Tveiten
Arkivleiar

T +47 37 93 47 50 | E [epostadresse]

Bygland kommune Kommunehuset 4745 Bygland
E [Bygland kommune henvendelses-e-postadresse] | +47 37 93 47 00 | www.bygland.kommune.no

 

Hallvard Nygård

Kjære Jorunn Sørlie Tveiten,

Bekrefter mottak av forespurte år med postlister i maskinlesbart format.
Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Jorunn Sørlie Tveiten, Bygland kommune

Eg er tilbake på jobb torsdag 2. august.