Postjournal for 2008 - 2015, Sandøy

Venter på klagebehandling.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Servicetorg Sandøy, Sandøy kommune

Hei

Sandøy kommune har frå juni 2015 hatt elektronisk postliste. I den kan ein sjå 3 månadar tilbake.

Grunna ferieavvikling har vi ikkje høve til å svare på dette innsynskravet innan 3 virkedagar.
Vi vil svare deg innan neste veke.

Med helsing

Kristina Røyset Naas

Kontormedarbeidar
Telefon: 712 77 503
[epostadresse]

Sandøy kommune
Austrevegen 15
6487 Harøy
[Sandøy kommune henvendelses-e-postadresse]
tlf. 712 77 500(sentralbord)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1297]>
Sendt: søndag 15. juli 2018 23:04
Til: Servicetorg Sandøy <[Sandøy kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2015, Sandøy

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1297]

Er [Sandøy kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sandøy kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Servicetorg Sandøy,

Har ikke fått noe den siste uka. Ble noe sendt?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Berit Heggdal, Sandøy kommune

Hei!

Sandøy kommune har i juni 2018 avlvevert alt arkivmateriale til IKA Møre og Romsdal. Avleveringsmateriale inneheld alle postlister frå 2008 - juni 2015 i papirform. Om du vil ha innsyn i postlistene frå desse åra, ta kontakt med IKA Møre og Romsdal.

Sandøy kommune har frå juni 2015 lagt ut postlister dagleg. Dei ligg opne i fulltekst på vår heimeside i 3 månadar. Etter det vert dei tatt bort frå heimesidene. I følgje § 9 i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg veksemd har du rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå vår database som er elektronisk lagra, dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.

Det å hente ut dei resterande listene frå 2015 vert eit tidkrevjande arbeid, som vi dessverre ser oss nøydde til å avslå.

Vedtaket kan på klagast etter § 32 i Forvaltninslova. Klagefristen er 3 veker frå avslaget er motteke. Klageinnstans er Fylkesmannen Møre og Romsdal.

Med helsing

Berit Heggdal
Konsulent
Tlf: 712 77 504
[epostadresse]
     
 

Sandøy Kommune
Rådhuset
Steinshamnsvegen 112
6487 Harøy
[Sandøy kommune henvendelses-e-postadresse]
Tlf: 712 77 500 (sentralbord)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1297]>
Sendt: 15. juli 2018 23:04
Til: Servicetorg Sandøy <[Sandøy kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2015, Sandøy

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1297]

Er [Sandøy kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sandøy kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Berit Heggdal,

Dersom IKA Møre og Romsdal er en leverandør til Sandøy kommune, så ønsker jeg at dere står for kommunikasjon med leverandøren. Ønsker innsyn i postlister 2008 til 2015. Altså frem til dagens løsning ble tatt i bruk.

Trodde jeg hadde perioden 2015 til 2018, men må ta en titt på det. Kommer eventuelt en ny forespørsel. Det er ikke grunnlag for å avslå en slik henvendelse med grunnlag av at det tar tid. Dataene skal allerede være kvalitetssikret tilstrekkelig for utlevering. Uansett så vil jeg komme med ny henvendelse dersom den perioden er aktuell.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Sandøy kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sandøy kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2015, Sandøy».

Forrige henvendelse/klage (31. juli 2018) er ikke besvart. Vennligst send videre til klageinstans. Ønsker kopi av oversendelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Sandøy kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sandøy kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2015, Sandøy».

Dere har ikke besvart henvendelsen. Tolker dette som avslag og ber dere sende henvendelsen over til Fylkesmannen for klagebehandling.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Berit Heggdal,

Forespørselen gjelder postlister 2008 til 2015.

Er klage oversendt Fylkesmannen? Kan jeg få et saksnummer?

Har ikke hørt noe mer.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Sandøy kommune,

Forespørselen gjelder postlister 2008 til 2015.

Er klage oversendt Fylkesmannen? Kan jeg få et saksnummer?

Har ikke hørt noe mer.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Sandøy kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sandøy kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2015, Sandøy».

Har ikke fått svar på min henvendelse. Det har gått flere måneder.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Berit Heggdal, Sandøy kommune

1 Attachment

Se vedlegg

 

Hallvard Nygård

Kjære Sandøy kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sandøy kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2015, Sandøy».

ØNSKER AT KLAGE OVERSENDES FYLKESMANNEN!
Har i over 1/2 år prøvd kå få fatt på postjournalene fra Sandøy kommune. I stort grad har jeg ikke fått svar. De får svarene jeg har fått er ikke fulgt opp. Send min klage over til Fylkesmannen eller sørg for god besvaring. DETTE HOLDER IKKE MÅL.

- 15. juli 2018 - Innsynshenvendelse sendt
- 17. juli 2018 - SANDØY: Svar fra servicetorget. De svarer ikke på henvendelsen. Ferieavvikling.
- 29. juli 2018 - Purring
- 31. juli 2018 - SANDØY: Svar at noen andre har de.
- 31. juli 2018 - Ber Sandøy ta kommunikasjonen med leverandøren.
- 17. august 2018 - Klage sendt. Ikke besvart.
- 27. september 2018 - Klage sendt. Ikke besvart.
- 5. desember 2018 - Purring. Er klagene oversendt Fylkesmannen?
- 27. desember 2018 - Purring. Ikke fått svar
- 9. januar 2019 - SANDØY: Leverandøren skal ta kontakt. Det skjed ikke. (Sandøy sin ref.: 18/49 JournalpostID: 19/113)

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård