Postjournal 2015

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Datatilsynet,

Jeg ber om innsyn i deres postjournal for 2015.

Med vennlig hilsen,

J. Dahl

Postkasse, Datatilsynet

Hei,

Datatilsynet leverer postjournal via offentlig elektronisk postjournal - OEP.
Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle brukere. De ulike postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne. Brukerne kan søke etter informasjon gjennom OEP og bestille innsyn i den informasjonen de finner interessant. Denne bestillingen blir sendt til den virksomheten som er ansvarlig for journaloppføringen. Deretter blir bestillingen behandlet av virksomheten som et innsynskrav, og brukeren får svar direkte fra virksomheten.

Her vil du selv kunne søke opp Datatilsynets postjournal for 2015: www.oep.no

Vennlig hilsen

Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 80
e-post: [epostadresse]
Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: J. Dahl [mailto:[Innsyns-e-postadresse #123]]
Sendt: 23. juni 2016 10:07
Til: Postkasse
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Postjournal 2015

Kjære Datatilsynet,

Jeg ber om innsyn i deres postjournal for 2015.

Med vennlig hilsen,

J. Dahl

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

odinh la igjen en merknad ()

Etter offentleglova § 29 fyrste ledd fyrste punktum skal eit organ som mottek eit krav om innsyn sjølv vurdere kravet konkret og sjølvstendig. Organet må dermed på sjølvstendig grunnlag avgjere om det skal eller kan og bør nekte innsyn i eit dokument eller i opplysningar.

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

I dette tilfellet oppfatter jeg Datatilsynet dithen at de mener at den forespurte informasjonen allerede ligger offentlig tilgjengelig for alle med Internett-tilgang, og derfor kan nøye seg med å peke på hvor informasjonen er tilgjengelig. For min del synes jeg det er en helt akseptabel måte å besvare innsynshenvendelser på, når det som ligger tilgjengelig på nett er det samme som en kan få tilsendt via en innsynshenvendelse.

Når det er sagt, så er det verdt å merke seg at oep.no ikke nødvendigvis inneholder hele postjournalen. Det finnes instanser som filtrerer vekk deler av postjournalen før den sendes over til oep.no. Jeg vet ikke om Datatilsynet gjør dette.

Det jeg derimot vet fra måling er at for 2015 var det 14% (240 nummer) av mulig saksnummer som manglet i Datatilsynets OEP-presentasjon, mot 2% (33 nummer) året før. Beregningen er gjort ved å se på alle saksnummer rapportert til OEP, og se etter hull i nummersekvensene, dvs. hvis bare 2015/1 og 2015/3 omtales på OEP, så mangler 2015/2 (dvs. 1/3 = ca 33%). Dette betyr ikke nødvendigvis at noen deler av journalen er holdt unna OEP, det kan være resultat av sammenslåing av saker eller andre feilføringer. Tilsvarende vet jeg at ca. 2% (68 nummer) av mulige dokumentsekvensnummer manglet i Datatilsynets OEP-presentasjon. En finner mer om måling av OEP-oppføringer via http://people.skolelinux.org/pere/blog/S... .

Det er dermed ikke gitt at innsyn i postjournalen via OEP gir samme resultat som når en ber om kopi av postjournalen direkte fra Datatilsynet.

Et eksempel på en naturlig forklaring på at saksnummer og dokumentnummer kan være ubrukte/mangle finnes i https://www.mimesbronn.no/request/alle_p... .

B. Waldron la igjen en merknad ()

Flere eksempler fra Mimes brønn hvor OEP ikke inneholder hele postjournalen for en sak:

https://www.mimesbronn.no/request/komple... (14/2230-1)

https://www.mimesbronn.no/request/dokume... (2016/310-1, 2016/310-2)

Det er dermed ikke gitt at innsyn i postjournalen via OEP gir samme resultat som når en ber om kopi av postjournalen direkte fra Datatilsynet.

Kjære Datatilsynet,

Jeg ber dere om innsyn i postjournalen fordi det ikke er gitt at innsyn via www.oep.no gir samme resultat som når man får kopi av postjournalen direkte fra Datatilsynet.

For 2015, for eksempel, var det 14% (240 nummer) av mulig saksnummer som manglet i Datatilsynets OEP-presentasjon (https://www.mimesbronn.no/request/postjo....

Det finnes flere eksempler fra Mimes brønn hvor OEP ikke inneholder hele postjournalen for en sak (https://www.mimesbronn.no/request/postjo....

Så langt jeg kan se gjelder § 29 i Offentleglova her: «Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig.»

Med vennlig hilsen,

J. Dahl

Linda M. Torper Bystrøm, Datatilsynet

2 Attachments

Hei

Viser til krav om innsyn i Datatilsynets offentlige postjournal for 2015.

Datatilsynet innførte elektronisk arkiv rett før årsskiftet 2016, noe som førte til at ny arkivbase ble opprettet i desember 2015. Pågående saker på dette tidspunktet ble derfor registrert på nytt i ny arkivperiode. Alle dokumenter under arbeid ble også overført (registrert på nytt) i ny arkivbase og deretter satt til "Utgår" i "gammel" arkivbase. Dette er grunnen til at flere dokumenter ser ut til å mangle i OEP-basen (de har kun fått nye saksnummer/dokumentnummer).

Vedlagt finner du derfor 2 postjournaler som gjelder for 2015 - SA01 og Elsak01.

Vennlig hilsen
Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 80
e-post: [epostadresse]
Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: J. Dahl [mailto:[Innsyns-e-postadresse #123]]
Sendt: 26. juni 2016 13:52
Til: Postkasse
Emne: Re: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Postjournal 2015

Kjære Datatilsynet,

Jeg ber dere om innsyn i postjournalen fordi det ikke er gitt at innsyn via www.oep.no gir samme resultat som når man får kopi av postjournalen direkte fra Datatilsynet.

For 2015, for eksempel, var det 14% (240 nummer) av mulig saksnummer som manglet i Datatilsynets OEP-presentasjon (https://www.mimesbronn.no/request/postjo....

Det finnes flere eksempler fra Mimes brønn hvor OEP ikke inneholder hele postjournalen for en sak (https://www.mimesbronn.no/request/postjo....

Så langt jeg kan se gjelder § 29 i Offentleglova her: «Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig.»

Med vennlig hilsen,

J. Dahl

vis sitert seksjon