Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Mona Olsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Personvernforordningen og etatene

Vi venter på at Mona Olsen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Ber om innsyn i sak 2018/2418.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2418-1 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Ny personopplysningslov - EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Status

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2418-2 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Ny personopplysningslov - EUs personvernforordning og endringer i helselovene - Status ved Statens legemiddelverk

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2418-3 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Ny personopplysningslov - EUs personvernforordning (GDPR) - Status

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2418-4 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Status for forberedelse til innføring av GDPR

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2418-5 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Ny personopplysningslov - EUs personvernforordning GDPR og endringer i helselovene - Status

Deres bestilling av innsyn i dokument 5 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2418-7 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Status for arbeidet med gjennomføring av EUs personvernforordning

Deres bestilling av innsyn i dokument 7 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2418-8 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Ny personopplysningslov - EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Status

Deres bestilling av innsyn i dokument 8 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2418-6 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Status angående ny personopplysningslov - EUs personvernforordning og endringer i helselovene

Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

6 Attachments

Sak: 18/2418-17 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Oversendelse av klage på avslag om innsyn - Møteinnkalling til informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst RHF

Deres bestilling av innsyn i dokument 17 i sak 18/2418 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: Oversendelse av klage på avslag om innsyn

Innsyn gitt: 06022018 møteinnkalling informasjonssikkerhet HSØ sladdet versjon

Innsyn avslått: 06022018 møteinnkallling informasjonssikkerhet HSØ
Med hjemmel i: § 24 3. ledd 1. punktum

Innsyn gitt: e post av 29062018 fra departementet til HSØ

Innsyn gitt: klage fra Mimesbrønn på delvis avslag 03072018

Innsyn gitt: svar på innsynsbegjæring fra HSØ 02072018

Delvis innsyn: Offentlig versjon 18-2418-17
Med hjemmel i: § 24 3. ledd 1. punktum

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2418-15 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Innsynsbegjæring - Møteinnkalling til informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst RHF - GDPR

Deres bestilling av innsyn i dokument 15 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2418-9 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Ny personopplysningslov - EUs personvernforordning (GDPR) og endring i helselovene - Status

Deres bestilling av innsyn i dokument 9 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2418-10 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Status i arbeidet med tilpasning til ny personopplysningslov, EUs personvernforordning og endringer i helselovgivningen

Deres bestilling av innsyn i dokument 10 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2418-11 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Ny personopplysningslov - EUs personvernforordning (GDPR) og endring i helselovene - Status

Deres bestilling av innsyn i dokument 11 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2418-12 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Svar på forespørsel - Ny personopplysningslov - EUs personvernforordning GDPR og endringer i helselovene - Status

Deres bestilling av innsyn i dokument 12 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2418-13 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Ny personopplysningslov - EUs personvernforordning og endringer i helselovene - Status

Deres bestilling av innsyn i dokument 13 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2418-16 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Ny personopplysningslov - EUs personverforordning GDPR og endringer i helselovene - Status

Deres bestilling av innsyn i dokument 16 i sak 18/2418 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2418-14 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Ny personopplysningslov, EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Status

Deres bestilling av innsyn i dokument 14 i sak 18/2418 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: 1812178-1 - Ny personopplysningslov, EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Status

Innsyn avslått: Status og tiltak på GAP mht GDPR-samsvar uke 26
Med hjemmel i: § 15 1. ledd 1. punktum

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Mona Olsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.