Personellbestemmelser for Sivilforsvaret

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Jeg ber om innsyn i siste gjeldende versjon av Personellbestemmelser for Sivilforsvaret.

Postmottak@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Automatisk svar

Postmottak@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for henvendelsen.

Vi behandler saken så fort som mulig, men saksbehandlingstiden kan variere
fra sak til sak. 

 

E-post som sendes over Internett kan bli lest av uvedkommende. Send derfor
ikke sensitive opplysninger via e-post.

 

Med hilsen

 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

 

Rambergveien 9

Postboks 2014, 3103 Tønsberg

E-post: [Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]

Telefon  (+47) 33 41 25 00

[1]www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thank you for your communication.

Note that emails sent via Internet may be intercepted by intruders.
Therefore, do not send sensitive information to us by email.

 

Regards

Directorate for Civil Protection and Emergency Planning

P.O.Box 2014

NO-3103 Tønsberg

 

References

Visible links
1. http://www.dsb.no/

Postmottak@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for henvendelsen.

Vi behandler saken så fort som mulig, men saksbehandlingstiden kan variere
fra sak til sak. 

 

E-post som sendes over Internett kan bli lest av uvedkommende. Send derfor
ikke sensitive opplysninger via e-post.

 

Med hilsen

 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

 

Rambergveien 9

Postboks 2014, 3103 Tønsberg

E-post: [Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]

Telefon  (+47) 33 41 25 00

[1]www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thank you for your communication.

Note that emails sent via Internet may be intercepted by intruders.
Therefore, do not send sensitive information to us by email.

 

Regards

Directorate for Civil Protection and Emergency Planning

P.O.Box 2014

NO-3103 Tønsberg

 

References

Visible links
1. http://www.dsb.no/

Postmottak@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

2 Attachments

 

 

Hei!

 

 

Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede
dokument(er).

 

 

Med hilsen

 

Enhet for arkiv

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rambergveien 9

Postboks 2014, 3103 Tønsberg

E-post: [Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]

Telefon (+47) 33 41 25 00

www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar