Oversendelse av avsluttende brev - innsyn i opplysninger hos UNINETT Norid AS

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Jeg vil gjerne ha innsyn i dokument 2016/600-9 sendt fra Sivilombudsmannen.

Med vennlig hilsen,

Ben

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Message in English below.


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet


Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har motteke e-posten din. Den vil verte handsama snarast råd.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit
Vår hjemmeside kan hjelpe deg med svar på mange spørsmål: http://www.nkom.no


This is a NO REPLY message to inform you that your enquiry has been received by the Norwegian Communications Authority. Your enquiry will be processed and answered as soon as possible. For more information about the Norwegian Communications Authority, please visit www.nkom.no.


Yours sincerely,
Section Archives and IT
Norwegian Communications Authority

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1 Attachment

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Oversendelse av
avsluttende brev - innsyn i opplysninger hos UNINETT Norid AS i sak Klage
på avslag om innsyn - Uninett Norid AS mottatt 16.11.2016.
Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henvendelses-e-postadresse].
Vennlig hilsen,
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

]

References

Visible links
1. mailto:[Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henvendelses-e-postadresse]