Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er PB Haugen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Overprøvelse av vedtak fattet av Mattilsynet Region Søndre Buskerud og erstatningskrav - Oppdrett av hund av rasen Dogo Canario

Vi venter på at PB Haugen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2016/202696-001, datert 26.09.2016 - KOPI - Stevning til Oslo tingrett - Sak 16-148369TVI-OTIR/06 - Overprøvelse av vedtak fattet av Mattilsynet Region Søndre Buskerud og erstatningskrav - Oppdrett av hund av rasen Dogo Canario

Dokumentet hører til saksnr 2016/202696 - Landbruks- og matdepartementet - Ivar Otto Paul von Hindenburg Underberge - Oppdrett av rasen Dogo Canario.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Grethe Sandvold Østlie, Mattilsynet

2 Attachments

 

Hei!

Vedtaket gjelder sak 2016/202696-1, bestilt 08122018.

 

Med vennlig hilsen

 

Grethe Sandvold Østlie

Seniorkonsulent/koordinator dokumentteam Øst

Mattilsynet, region Øst, avdeling Mjøsområdet

 

Telefon 22 77 81 72

Besøksadresse: Holsetgata 22, Hamar

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region Øst, avdeling Mjøsområdet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er PB Haugen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.