Østerrike - Avslutning eldre bilaterale avtaler

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Stian Øby Johansen

Til den det måtte angå,

Jeg ønsker innsyn i alle dokumentene i sak 2018/12820 (Østerrike Avslutning eldre bilaterale avtaler). Saken er omtalt i DN, så jeg antar at dere allerede har utlevert dokumentene til dem, og at saksbehandlingen dermed kan gå raskt.

Med vennlig hilsen,
Stian Øby Johansen

Seksjon for traktat-, miljø og havrett, Utenriksdepartementet

3 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  2K Download

 • Attachment

  FW Evaluierung von bilateralen Staatsvertr gen die vor 1938 abgeschlossen wurden auf ihre Notwendigke.pdf

  539K Download View as HTML

 • Attachment

  M glicherweise obsolete Staatsvertr ge NORWEGEN 1912889.pdf

  88K Download View as HTML

Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoveddokument  og
ett vedlegg:

 

·         Hoveddokumentet vurderes og blir utlevert i sin helhet.

·         Vedlegget vurderes og blir utlevert i sin helhet.

 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med UDs Innsynsteam på
[1][epostadresse].

 

Vennlig hilsen,

 

[2]cid:image001.png@01D43AC9.EB35B4F0 Seksjon for traktat-,
miljø- og havrett

Rettsavdelingen

Utenriksdepartementet

Telefon: + 47 23 95
0000

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for traktat-, miljø og havrett, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoveddokument:

 

·         Hoveddokumentet vurderes og blir utlevert i sin helhet.

 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med UDs Innsynsteam på
[1][epostadresse].

 

Vennlig hilsen,

 

[2]cid:image001.png@01D43AC9.EB35B4F0 Seksjon for traktat-,
miljø- og havrett

Rettsavdelingen

Utenriksdepartementet

Telefon: + 47 23 95
0000

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for traktat-, miljø og havrett, Utenriksdepartementet

10 Attachments

Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoveddokument  og
åtte vedlegg:

 

·         Hoveddokumentet vurderes og blir utlevert i sin helhet.

·         Vedleggene vurderes og blir utlevert i sin helhet.

 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med UDs Innsynsteam på
[1][epostadresse].

 

Vennlig hilsen,

 

[2]cid:image001.png@01D43AC9.EB35B4F0 Seksjon for traktat-,
miljø- og havrett

Rettsavdelingen

Utenriksdepartementet

Telefon: + 47 23 95
0000

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]