Oslo-politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk

Oslo politidistrikt hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Oslo politidistrikt,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Politidistriktets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk hos borgere.

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112.
Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på www.politiet.no
Svar på denne eposten vil ikke bli behandlet

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8 a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of emergency - please call 112 (domestic).
For more information - www.politiet.no

This is an automatic generated message and will not be answered.

Med vennlig hilsen

Oslo politidistrikt

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
www.politiet.no

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Dokumentsenteret videresender svar fra saksbehandler:

 

Det vises til innsynsbegjæring i "Oslopolitiets rutiner for såkalt
forebyggende hjemmebesøk".

 

For å kunne behandle anmodningen er det påkrevet at det redegjøres nærmere
for hva det siktes til. Ut fra beskrivelsen vet vi ikke hva det det.

 

Svar sendes til Oslo politidistrikt, Postboks 8101 Dep, 0032 Oslo, eller
[1][Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse] Vårt saksnummer 201719515 må oppgis ved klage.

 

Mvh

Dokumentsenteret

Oslo politidistrikt

Postboks 8101 Dep

0032 Oslo

[2][Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse] wm

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #502]]
Sendt: 1. november 2017 07:14
Til: Postmottak PDI Oslo
Emne: innsyn etter Offentleglova - Oslo-politiets rutiner for såkalt
forebyggende hjemmebesøk

 

Kjære Oslo politidistrikt,

 

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

 

– Politidistriktets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk hos
borgere.

 

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar
skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak
og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31
første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Olivia Paulsen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #502]

 

Er  [4][Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Oslo politidistrikt? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]http://webdefence.global.blackspider.com...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]http://webdefence.global.blackspider.com...

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #502]
4. mailto:[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
5. http://webdefence.global.blackspider.com...
6. http://webdefence.global.blackspider.com...

Kjære Postmottak PDI Oslo,

Dere foretar såkalte forebyggende hjemmebesøk hos folk. Dere har en veiledningsplikt i henhold til forvaltningslovens paragraf 11. Kunne dere gitt meg noen alternativer om hva slags rutiner dette kan falle innunder?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112.
Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på www.politiet.no
Svar på denne eposten vil ikke bli behandlet

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8 a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of emergency - please call 112 (domestic).
For more information - www.politiet.no

This is an automatic generated message and will not be answered.

Med vennlig hilsen

Oslo politidistrikt

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
www.politiet.no

Andrea Cecilie Kvisle Fjeldstad, Oslo politidistrikt

Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:

Det er umulig å veilede om noe vi ikke forstår hva er. "Forebyggende hjemmebesøk" er et ukjent begrep for oss. Det må gis en nærmere beskrivelse av hva det ønskes informasjon om/hvilken kontekst dere mener å ha sett dette i.

Mvh
Dokumentsenteret
Oslo politidistrikt
Postboks 8101 Dep
0032 Oslo
[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #502]]
Sendt: 2. november 2017 17:14
Til: Postmottak PDI Oslo
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Oslo-politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk - Sak 201719515

Kjære Postmottak PDI Oslo,

Dere foretar såkalte forebyggende hjemmebesøk hos folk. Dere har en veiledningsplikt i henhold til forvaltningslovens paragraf 11. Kunne dere gitt meg noen alternativer om hva slags rutiner dette kan falle innunder?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon