Organisasjonsgjennomgang – FORUT Solidaritetsaksjon for utvikling

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Dokument 143, 142, 138, 148, 149, 146, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 161, 147 og 164 i sak 2013/1829 - GLO-0732 QZA-13/0584 QZA-14/0220 Samarbeidsavtale 2014 - 2018 FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Norad bekrefter at vi har mottatt din innsynsbegjæring. For tiden mottar vi svært mange innsynsbegjæringer og vi kan derfor ikke garantere at ditt krav blir behandlet innen fem arbeidsdager. At det tar mer enn fem dager, betyr ikke nødvendigvis at det skal tolkes som avslag. Du vil få svar så snart innsynsbegjæringen er ferdigbehandlet.

Mvh
Norad / Post-innsyn

vis sitert seksjon

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

1 Attachment

Innsyn innvilges. Del 1 av 2.

 

 

Behandlet av Mona Bergstøl, seniorrådgiver
Godkjent av Fredrikke Kilander, underdirektør
Avdeling: Avdeling for sivilt samfunn
Dato: 08.01.2018

 

 

 

 

 

 

vis sitert seksjon

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

1 Attachment

Innsyn innvilges. Del 2 av 2.

 

 

Behandlet av Mona Bergstøl, seniorrådgiver
Godkjent av Fredrikke Kilander, underdirektør
Avdeling: Avdeling for sivilt samfunn
Dato: 08.01.2018

 

 

 

 

 

 

vis sitert seksjon