Ordføreren i Fedje kommune og den nye rådmannens lønn og arbeidskontrakter

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Fedje kommune,

Ber om innsyn i ordføreren og Øyvind Tolleshaug sine arbeidskontrakter. Vil ha opplysninger om stillingsbeskrivelse, lønn m.m. Ber også om innsyn i korrespondanse og saksdokumenter som omhandler Tolleshaugs overtagelse av stillingen.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Øyvind Tolleshaug, Fedje kommune

1 Attachment

Årsløna til ordføraren er kr 877250. Dette kjem frå eit kommunestyrevedtak.

Ordføraren har ikkje arbeidskontrakt/arbeidsavtale. Han er ikkje tilsett i Fedje kommune.

Møteprotokoll ligg ved. Dette er den korrespondanse som finnes i samband med at eg fekk stillinga som konstituert rådmann.

Eg har ikkje arbeidsavtale. Årsløna mi er 716.800,- kr.

Øyvind Tolleshaug

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak Fedje
Sendt: onsdag 23. mai 2018 08:26
Til: Øyvind Tolleshaug
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Ordføreren i Fedje kommune og den nye rådmannens lønn og arbeidskontrakter

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #937]]
Sendt: tirsdag 22. mai 2018 22:03
Til: Postmottak Fedje
Emne: innsyn etter Offentleglova - Ordføreren i Fedje kommune og den nye rådmannens lønn og arbeidskontrakter

Kjære Fedje kommune,

Ber om innsyn i ordføreren og Øyvind Tolleshaug sine arbeidskontrakter. Vil ha opplysninger om stillingsbeskrivelse, lønn m.m. Ber også om innsyn i korrespondanse og saksdokumenter som omhandler Tolleshaugs overtagelse av stillingen.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #937]

Er [Fedje kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Fedje kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------