Oppnevning av dommer i EFTA-domstolen - begjæring om innsyn i omgjøringsvedtak

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Stian Øby Johansen

Til den det måtte angå,

VG rapporterte i helgen at Norge, Island og Liechtenstein nå har omgjort sitt opprinnelige vedtak om å oppnevne dommer Per Christiansen for en periode på 3 år. Etter det nye vedtaket skal tjensteperioden visstnok være 6 år.

Se: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/efta-d...
Saken er også omtalt på EFTA-domstolens nettside: http://eftacourt.int/

Det best med dette om innsyn i immgjørings/oppnevningsvedtaket. Jeg er klar over at dette vedtaket ikke er gjort av UD selv, men antar at UD i det minste har mottatt en kopi som er underlagt offentlighetslova.

Vennlig hilsen
Stian Øby Johansen

Winther, Kaja Moe, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Til Stian Øby Johansen,

 

Det vises til din innsynsbegjæring sendt 16. januar. Vedlagt følger
dokumentet du har bedt om innsyn i.

 

Mvh

 

[1]cid:image001.png@01D1A070.6AACDCF0 Kaja Moe Winther

Folkerettsrådgiver / International
Law Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Rettsavdelingen – Legal Affairs
Department

Seksjon for EØS- og handelsrett –
Section for EEA and Trade Law

Office: +47 23 95 09 38

Mobile: +47 976 84 726

[2]www – [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/