Opphavsrettsstatus for aksjonærregisteret?

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Skattedirektoratet,

I høst ble det gitt innsyn i aksjonærregisteret[1], hvilket har resultert i mange interessante presseoppslag. En kopi av datasettet ligger på norsk redaktørforenings nettsider[2], men det er uklart for meg hva slags opphavsrettsmessig status dette datasettet har. Er det vernet av åndsverkloven, eller kommer det inn under unntakene i åndsverkloven § 9 slik at den "kan brukast til eitkvart formål" i tråd med offentleglova § 7?

Har dette vært vurdert av Skattedirektoratet, og kan jeg få innsyn i denne vurderingen? Hvis ikke dette allerede har vært vurdert, kan jeg få Skattedirektoratets vurdering av opphavsrettslik status for aksjonærregisteret?

Jeg ønsker at datasettet skal importeres inn i den åpne internasjonale databasen over eierskap, Open Corporates[3], slik at en kan følge eierskap på tvers av landegrensene, og da er det en fordel om opphavsrettslig status er avklart.

[1] <URL: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skattee... >
[2] <URL: http://nored.no/Redaktoernyheter/Her-er-... >
[3] <URL: https://opencorporates.com/ >

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Kjære Skattedirektoratet,

Kom min henvendelse om opphavsrettsstatus for aksjonnærregisteret frem? Jeg har ikke sett noe svar så langt. Hvilket saksnummer fikk henvendelsen? Jeg klarer ikke finne den på oep.no.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Skattedirektoratet - Firmapost, Skattedirektoratet

 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.
 
Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne
e-posten.
 
Du finner svar på det aller meste på  [1]www.skatteetaten.no.
 
Vennlig hilsen
Skatteetaten
 
 
---
 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til ein saksbehandlar.
 
Dette er eit automatisk svar. Difor ber vi om at du ikkje svarer på denne
e-posten.
 
Du finn svar på det aller meste på  [2]www.skatteetaten.no.
 
Venleg helsing
Skatteetaten
 
 
----
 
Hi,
 
Thank you for your inquiry! It will be sent to an executive officer.
 
This e-mail is an automatic response. Therefore we request that you do not
answer this.
 
Please visit our international website for more information on tax in
Norway: [3]www.taxnorway.no.
 
Kind Regards
The Norwegian Tax Administration
 
 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.skatteetaten.no
2. file:///tmp/www.skatteetaten.no
3. file:///tmp/www.taxnorway.no

Skattedirektoratet - Firmapost, Skattedirektoratet

Kan ikke se å ha mottatt noen henvendelse ut i fra de opplysninger vi har her. Er det mulig å sende den på nytt?
Mvh MB Sødermann

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #65]]
Sendt: 10. desember 2015 12:29
Til: Skattedirektoratet - Firmapost
Emne: Re: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Opphavsrettsstatus for aksjonærregisteret?

Kjære Skattedirektoratet,

Kom min henvendelse om opphavsrettsstatus for aksjonnærregisteret frem? Jeg har ikke sett noe svar så langt. Hvilket saksnummer fikk henvendelsen? Jeg klarer ikke finne den på oep.no.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #65]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Sent request to Skattedirektoratet again.

Skattedirektoratet - Firmapost, Skattedirektoratet

 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.
 
Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne
e-posten.
 
Du finner svar på det aller meste på  [1]www.skatteetaten.no.
 
Vennlig hilsen
Skatteetaten
 
 
---
 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til ein saksbehandlar.
 
Dette er eit automatisk svar. Difor ber vi om at du ikkje svarer på denne
e-posten.
 
Du finn svar på det aller meste på  [2]www.skatteetaten.no.
 
Venleg helsing
Skatteetaten
 
 
----
 
Hi,
 
Thank you for your inquiry! It will be sent to an executive officer.
 
This e-mail is an automatic response. Therefore we request that you do not
answer this.
 
Please visit our international website for more information on tax in
Norway: [3]www.taxnorway.no.
 
Kind Regards
The Norwegian Tax Administration
 
 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.skatteetaten.no
2. file:///tmp/www.skatteetaten.no
3. file:///tmp/www.taxnorway.no

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Opprinnelig melding ble levert til mx3.skatteetaten.no[159.216.16.111] 2015-12-04 11:15:10 +0100, og kvittert som mottatt med ID 99D8814059B.

Kan epostsystemet hos skatteetaten.no deretter ha kastet meldingen?

Korsell, Christopher Mittet, Skattedirektoratet

1 Attachment

Til P. Reinholdtsen

 

Vedlagt følger et foreløpig svar på henvendelsen datert 10. desember 2015.

 

Christopher Mittet Korsell

Systemjurist

Rettsavdelingen

Skatteforvaltningsseksjonen

Skattedirektoratet

Korsell, Christopher Mittet, Skattedirektoratet

1 Attachment

Til P. Reinholdtsen

 

Vedlagt følger svar på spørsmål om aksjonærregisteret og vern etter
åndsverkloven.

 

Christopher Mittet Korsell

Systemjurist

Rettsavdelingen

Skatteforvaltningsseksjonen

Skattedirektoratet

Harald la igjen en merknad ()

Har du fulgt opp dette videre? Svaret er helt utilstrekkelig.

Skattedirektoratet sier at de ikke kan si hvilke rettigheter de har, eller ikke har, ovenfor deres egen database. De kan heller ikke si om tredjemanns rett kan være til hinder for gjenbruk.

Ifølge Skattedirektoratet, for «mer utdypende vurderinger» kan du henvende deg til:

* Datatilsynet (spørsmål knyttet til «personopplysninger»)
* Kulturdepartementet («vurdering av om aksjonærregisteret og uttrekket er vernet etter åndsverkloven»)
* Justis- og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet («vurdering av hvordan vern kan begrense videre bruk av informasjon som utleveres etter innsynsbegjæring»)

Er ikke alt dette litt kafka-aktig? Det er noe veldig problematisk med Åndsverkloven.

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Jeg er enig i at svaret om at de ikke vet eller vil fortelle opphavsrettslig status er lite tilfredstillende, men har ikke hatt kapasitet til å følge opp saken videre. Jeg ville satt pris på hjelp til å følge opp saken, da det hadde vært veldig fint å kunne importere eierskapsinformasjonen inn i https://opencorporates.com/ . Da bør bruksvilkårene avklares først.

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Denne henvendelsen har fått saksnummer 2015/1161890 hos Skattedirektoratet og kan ses på https://oep.no/search/result.html?period... .