Oppfølging av tidligere forespørsel

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Direktoratet for mineralforvaltning, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Direktoratet for mineralforvaltning,
Jeg sendte tidligere i sommer, så igjen 21. august et innsynskrav knyttet til forlengelse av frist for å søke driftskonsesjon. Henvendelsen er enda ikke besvart. Jeg gjør oppmerksom på at alle frister er oversittet. Hvis det ikke foreligger svar senest 5. september vil klage bli sendt Nærings- og fiskeridepartementet. Svaret fra DMF er viktig knyttet til høringsuttalelse med frist 15.09.2019.

Med vennlig hilsen,

Arnold Rørholt

mail, Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for

Svalbard har mottatt eposten din. Vi vil behandle henvendelsen så

snart som mulig.

 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for

Svalbard har motteke e-posten din. Vi vil behandle førespurnaden

så snart som mogeleg.

 

Directorate of Mining with Commissioner of Mines at Svalbard

has receivey your emai