Oppbevaring av POB

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,
Jeg vil veldig gjerne vite hvordan POB'en håndteres og lagres hos anmodningsmyndigheter som er underlagt å rapportere til dere/benytte dere under klarering av folk.
1) Hvordan oppbevares søknadene når en har fått autorisasjon og under denne prosessen?
2) Hva skjer med søknaden (POB), hvis noen ikke får autorisasjon? Både før eller som resultat av en autorisasjonssamtale?
3) Hvordan makuleres POBene og hvor lenge oppbevares disse?
4) Er den en karantene periode dersom man ikke får klarering?

Med vennleg helsing,
Sean K.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Message in English below.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig.

Vennlig hilsen
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har motteke e-posten din. Den vil verte handsama snarast råd.

Vennlig hilsen
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

Vår hjemmeside kan hjelpe deg med svar på mange spørsmål: https://www.nkom.no

This is a NO REPLY message to inform you that your enquiry has been received by the Norwegian Communications Authority. Your enquiry will be processed and answered as soon as possible. For more information about the Norwegian Communications Authority, please visit www.nkom.no.

Yours sincerely,
Norwegian Communications Authority