Økonomiske misligheter i LO

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Kunne jeg fått innsyn i alle dokumenter som gjelder økonomiske misligheter forbundet med LO, som nevnt her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Norad bekrefter at din innsynsbegjæring er mottatt. For tiden mottar vi svært mange innsynsbegjæringer og vi kan derfor ikke garantere at ditt krav blir behandlet innen fem arbeidsdager. At det tar mer enn fem dager, betyr ikke nødvendigvis at det skal tolkes som avslag. Du vil få svar så snart innsynsbegjæringen er ferdigbehandlet.

Mvh
Norad / Post-innsyn

vis sitert seksjon

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad sin håndtering av min innsynshenvendelse «Økonomiske misligheter i LO».

Jeg ba om innsyn den 9. mai.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/okonom...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Hva er status i denne saken?

https://www.mimesbronn.no/request/okonom...

Ba om innsyn den 9. mai. Dere har overskredet alle frister.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

1 Attachment

Del 1 av 2

 

Vi har gjennomgått dokumentene i P360 sak 1701664. Det kan gis innsyn i
alle dokumentene.

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

 

vis sitert seksjon

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

1 Attachment

Del 2 av 2

 

Vi har gjennomgått dokumentene i P360 sak 1701664. Det kan gis innsyn i
alle dokumentene.

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen