Økonomiske misligheter i KrF

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Utenriksdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Utenriksdepartementet,

Kunne jeg fått innsyn i alle dokumenter som gjelder økonomiske misligheter forbundet med Kristelig Folkeparti, som nevnt her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

UDs Innsynsteam, Utenriksdepartementet

1 Attachment

 

 

From: Lilloe, Anne Vibeke
Sent: fredag 11. mai 2018 13:43
To: [epostadresse]
Cc: UDs Innsynsteam <[epostadresse]>; Ottmann, Thea <[epostadresse]>
Subject: Innsynsbegjæringer

 

God ettermiddag

 

Sentral kontrollenhet har mottatt tre innsynsbegjæringer hva angår
Strømmestiftelsen, Kristelig Folkeparti og LO relaterte prosjekter som
står oppført i statistikken over varslingssaker på regjeringen.no.

 

Da alle tre prosjektene er NORAD administrerte, bes om at du henvender deg
til med dine innsynsbegjæringer.

 

MVH

 

Vibeke Lilloe

Seniorrådgiver –
Senior Adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Sentral Kontrollenhet
– Foreign Service
Control Unit

Mobile: +47 41318860

Office: +47 23950836

[1]www - [2]Facebook
- [3]Twitter -
[4]Instagram

 

 

References

Visible links
1. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
2. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
3. https://twitter.com/NorwayMFA
4. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Kjære UDs Innsynsteam,

Har allerede gjort det.

Kunne dere fulgt dem opp slik at de faktisk følger kravene til tidsfrister m.m. i offentleglova?

Dette er deres ansvar som overordnet organ. Jeg er oppriktig interessert i dokumentene, og har ikke bestilt så enormt mange. Dette er også svært viktig informasjon om korrupsjon o.l. som er helt i kjernen for formålet med offentleglova, som Norad selv skryter noe helt vilt av at de jobber for i forhold til arbeidet med demokrati og økt transparens i landene de hjelper. Blir litt merkelig om de indignert bestemmer seg for å sitte og bryte loven med overlegg hjemme i Norge.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik