Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Geirr D. Cranner, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Nye pass.

Vi venter på at Geirr D. Cranner skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,
Det er tilnærmet umulig å få booket time til nytt pass, dette har blitt drastisk forverret etter politireformen.

Ønsker svar på grunnen til denne dårlige servicen som spesielt innbyggere på Østlandet, slik det er pr dd er det uholdbart og det bør settes inn strakstiltak for å bøte på situasjonen.

Ønsker innsyn beslutningsgrunnlaget for å implementere dagens pass regime.

Med vennlig hilsen,

Geirr D. Cranner

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Ellen Marie Fiksdal, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

  • Attachment

    Begj ring om innsyn i beslutningsgrunnlaget for implementering av nytt regel 1.pdf

    98K Download View as HTML

Se vedlagt dokument.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

 

vis sitert seksjon

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Geirr D. Cranner, vennligst logg inn og gi alle beskjed.