Ny personopplysningslov, EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Status

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Ber om innsyn i sak 2018/2418, dokument 14.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2418-14 Personvernforordningen og etatene
Dokument: Ny personopplysningslov, EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Status

Deres bestilling av innsyn i dokument 14 i sak 18/2418 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: 1812178-1 - Ny personopplysningslov, EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Status

Innsyn avslått: Status og tiltak på GAP mht GDPR-samsvar uke 26
Med hjemmel i: § 15 1. ledd 1. punktum

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet