NSM kan ikke garantere at de ikke overvåker norske redaksjoner

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Nasjonal sikkerhetsmyndighet,

Ber om innsyn i dokument med referanse A03 – S:17/02455 hos dere.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Foreløpig svar - Preliminary answer

Din melding er mottatt og vil bli ekspedert av vårt Arkiv.

Your message is received and will be handled by our Records Office.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norwegian National Security Authority

P.O Box 814
N-1306 Sandvika

Norway

(+47) 6786 4000

https://www.nsm.stat.no

vis sitert seksjon

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vår referansesak: A03 – S:17/02536
 
Hei
 
NSM viser til din innsynsbegjæring av 09.06.2017.
 
Vi bekrefter her at vi har mottatt din begjæring om innsyn og at den blir
behandlet etter kravene i offentleglova.
 
Vi holder deg oppdatert hvis vi må bruke lengre tid enn 3 arbeidsdager.
 
 
Med vennlig hilsen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
--
Postboks 814
1306 Sandvika
 
T: 67 86 40 00
[1]https://www.nsm.stat.no | [2][Nasjonal sikkerhetsmyndighet henvendelses-e-postadresse] |
[3]www.blogg.nsm.stat.no
 
Denne e-posten har både leverings- og lesekvittering.
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [[4]mailto:[Innsyns-e-postadresse #390]]
Sendt: 9. juni 2017 21:15
Til: Postmottak NSM
Emne: innsyn etter Offentleglova - NSM kan ikke garantere at de ikke
overvåker norske redaksjoner
 
Kjære Nasjonal sikkerhetsmyndighet,
 
Ber om innsyn i dokument med referanse A03 – S:17/02455 hos dere.
 
Med vennlig hilsen,
 
Geir Eliassen
 
-------------------------------------------------------------------
 
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[5][Innsyns-e-postadresse #390]
 
Er  [6][Nasjonal sikkerhetsmyndighet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Nasjonal sikkerhetsmyndighet? I så fall, vær så snill å
ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[7]https://www.mimesbronn.no/change_request...
 
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[8]https://www.mimesbronn.no/help/officers
 
Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
 
 

vis sitert seksjon

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

5 Attachments

Vår saksreferanse: A03 – S:17/02536
 
Hei
 
Vi viser til din innsynsbegjæring av 09.06.2017 hvor du ber om innsyn i
vår sak A03 – S:17/02455.
 
Meroffentlighetsprinsippet er vurdert etter § 11 i offentleglova og du er
innvilget innsyn i dokumentene vi har i saken.
 
Vedlegg: 5
 
 
Med vennlig hilsen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
--
Postboks 814
1306 Sandvika
 
T: 67 86 40 00
[1]https://www.nsm.stat.no | [2][Nasjonal sikkerhetsmyndighet henvendelses-e-postadresse] |
[3]www.blogg.nsm.stat.no
 
Denne e-posten har både leverings- og lesekvittering.
 
 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [[4]mailto:[Innsyns-e-postadresse #390]]
Sendt: 9. juni 2017 21:15
Til: Postmottak NSM
Emne: innsyn etter Offentleglova - NSM kan ikke garantere at de ikke
overvåker norske redaksjoner
 
Kjære Nasjonal sikkerhetsmyndighet,
 
Ber om innsyn i dokument med referanse A03 – S:17/02455 hos dere.
 
Med vennlig hilsen,
 
Geir Eliassen
 
-------------------------------------------------------------------
 
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[5][Innsyns-e-postadresse #390]
 
Er  [6][Nasjonal sikkerhetsmyndighet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Nasjonal sikkerhetsmyndighet? I så fall, vær så snill å
ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[7]https://www.mimesbronn.no/change_request...
 
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[8]https://www.mimesbronn.no/help/officers
 
Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
 
 

vis sitert seksjon