Norsk Narkotikapolitiforening misfornøyde med innsyn i rolleblandingen i politiet

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumentene i sak 2017/03889.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak POD, Politidirektoratet

1 Attachment

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 2 i sak 201703889,
mottatt 20180102 12:17:00.
Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumentene er vedlagt dette
skrivet.

En avgjørelse om å gi innsyn kan ikke påklages jf offentleglova § 32
første ledd, andre punkt.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 2 i sak 201703889,
motteke 20180102 12:17:00.
Kravet er innvilga og dokumentet eller dokumenta ligg ved dette skrivet.

Ei avgjerd om å gje innsyn kan ikkje påklagast, jf offentleglova § 32
fyrste ledd, andre punkt.

Mvh

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Rusinnsyn
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [1][Innsyns-e-postadresse #636]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med :

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #636]
2. http://arkiv006/ProdArkiv98/startfromext...

Postmottak POD, Politidirektoratet

4 Attachments

 

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 3 i sak 201703889,
mottatt 20180102 12:19:00.
Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumentene er vedlagt dette
skrivet.

En avgjørelse om å gi innsyn kan ikke påklages jf offentleglova § 32
første ledd, andre punkt.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 3 i sak 201703889,
motteke 20180102 12:19:00.
Kravet er innvilga og dokumentet eller dokumenta ligg ved dette skrivet.

Ei avgjerd om å gje innsyn kan ikkje påklagast, jf offentleglova § 32
fyrste ledd, andre punkt.

Mvh

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Rusinnsyn
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [1][Innsyns-e-postadresse #636]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med :

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #636]
2. http://arkiv006/ProdArkiv98/startfromext...

Postmottak POD, Politidirektoratet

1 Attachment

 

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 1 i sak 201703889,
mottatt 20180102 12:06:00.
Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumentene er vedlagt dette
skrivet.

En avgjørelse om å gi innsyn kan ikke påklages jf offentleglova § 32
første ledd, andre punkt.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 1 i sak 201703889,
motteke 20180102 12:06:00.
Kravet er innvilga og dokumentet eller dokumenta ligg ved dette skrivet.

Ei avgjerd om å gje innsyn kan ikkje påklagast, jf offentleglova § 32
fyrste ledd, andre punkt.

Mvh

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Rusinnsyn
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [1][Innsyns-e-postadresse #636]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med :

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #636]
2. http://arkiv006/ProdArkiv98/startfromext...