Norsk Helsenett SF - oppgaver og modell

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Ber om innsyn i sak 2016/1350.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Hei,

Det ligger mange dokumenter i saken, hvilken dok, gjelder?

Mvh
Postmottak HOD

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #674]]
Sendt: 19. januar 2018 17.20
Til: Postmottak HOD <[Helse- og omsorgsdepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Norsk Helsenett SF - oppgaver og modell

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Ber om innsyn i sak 2016/1350.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #674]

Er [Helse- og omsorgsdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Helse- og omsorgsdepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak HOD,

Jeg vil ha innsyn i alle dokumenter i den aktuelle saken.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

Sak: 16/1350-2 Norsk Helsenett SF - Oppgaver og modell
Dokument: Vurdering av behov for notifisering

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 16/1350 avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav c.

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/1350-4 Norsk Helsenett SF - Oppgaver og modell
Dokument: Notat angående rapport om enerett tildelt Norsk Helsenett SF

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 16/1350 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1350-5 Norsk Helsenett SF - Oppgaver og modell
Dokument: Oppfølging av møte om Norsk Helsenett SF

Deres bestilling av innsyn i dokument 5 i sak 16/1350 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: Oppfølging av møte om Norsk Helsenett SF

Innsyn avslått: 17-1204 Virksomheten i NHN
Med hjemmel i: § 5 1. ledd

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1350-6 Norsk Helsenett SF - Oppgaver og modell
Dokument: Revidert beskrivelse av virksomheten ved Norsk Helsenett SF

Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 16/1350 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: Revidert beskrivelse av virksomheten ved Norsk Helsenett SF

Innsyn avslått: 18-0115 Oppdatert omtale av faktum - virksomheten ved NHN SF
Med hjemmel i: § 5 1. ledd

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet