NORIDs søknad om dispensasjon fra domeneforskriften

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

I sitt svar til stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: "Den 1. oktober 2015 mottok Nkom endeleg søknad om dispensasjon frå domeneforskrifta."

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-pu...

Jeg ber om å få se dispensasjonssøknaden, samt kommunikasjon mellom NKOM og NORID vedrørende dispesasjonssøknaden.

Med vennlig hilsen,

Håkon Wium Lie

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Message in English below.


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet


Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har motteke e-posten din. Den vil verte handsama snarast råd.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit
Vår hjemmeside kan hjelpe deg med svar på mange spørsmål: http://www.nkom.no


This is a NO REPLY message to inform you that your enquiry has been received by the Norwegian Communications Authority. Your enquiry will be processed and answered as soon as possible. For more information about the Norwegian Communications Authority, please visit www.nkom.no.


Yours sincerely,
Section Archives and IT
Norwegian Communications Authority

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1 Attachment

Håkon Wium Lie
Dokumentet 1404074-5 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - NORIDs
søknad om dispensasjon fra domeneforskriften for saken er utsendt av
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Denne henvendelsen er en oppfølger til innsynshenvendelsen hos Norid om forhandlingene med SIDN om .bv, https://www.mimesbronn.no/request/forhan... .

Saksnummeret hos NKOM ser ut til å være 2014/4074, og den delen av journalen som er publisert på OEP kan finnes via https://oep.no/search/result.html?period... . Der er ikke svaret på innsynshenvendelsen (dokument 5) dukket opp ennå, men antar det skjer om litt. Der kan en se at både saksnavn og dokumenttittel er «Avskjermet», hvilket gjør det svært vanskelig for offentligheten å vite hva som foregår.

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Saken er omtalt hos nettavisen Digi i dag, som forteller at Samferdselsdepartementet har gitt avslag på søknad om dispensasjon fra domeneforskriften. Postjournalen for saken hos departementet inneholder to dokumenter unndratt offentligheten.

Artikkel "Stanser planene om å bruke det norske toppdomenet i Nederland" hos Digi: http://www.digi.no/artikler/norid-fikk-n...

Departementets postjournal for sak 2016/83 i OEP: https://oep.no/search/result.html?period...

Brev fra Samferdselsdepartementet til NKOM med saksnummer "16/83-" publisert av Norid: https://www.norid.no/uploads/2016/06/SD-...

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Jeg har bedt Samferdselsdepartementet om innsyn i det første dokumentet i saken via
https://www.mimesbronn.no/request/soknad... . Det kan være interessant å se hva søknaden til departementet sa.