NFDs arkivrutiner

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Ingeborg Johansen

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Det bes om innsyn i departementets arkivrutiner. Jeg minner om offl. 14 andre ledd b.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Hvis andre, som meg, må slå opp paragrafen det henvises til, så finner dere den via http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§14 .

B. Waldron la igjen en merknad ()

Jeg tror det du er ute etter er deres arkivplan:

«Det er bestemt i forskrift om offentlege arkiv 11. desember 1998 nr. 1193, § 2-2. Arkivplan, at "Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet."»

https://www.arkivverket.no/arkivverket/O...

Nærings- og fiskeridepartementet

2 Attachments

Vi viser til innsynskrav av 05.08.16. Vedlagt følger etterspurte
dokumenter.

 

Med hilsen

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Besøk oss på www.nfd.dep.no

vis sitert seksjon

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes
brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[2]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #150]
2. https://www.mimesbronn.no/help/officers