NAV - Lønnsgaratifondet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV,

I medhold av offentlighetslovens § 9. ber jeg om en sammenstilling som viser hvor mye som ble utbetalt totalt og pr. bransje (om mulig) av NAV Lønnsgaranti i henholdsvis 2015, 2016 og hittil i 2017. Dersom det er arbeidskrevende å stille opp for mange bransjer ønsker jeg, om mulig, byggebransjen og totalt.

«§ 9.Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar

Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet...»

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Bøhm, Mette, Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Vi viser til din e-post datert 5. juni 2017 med spørsmål om oversikt over
utbetalinger fra den statlige lønnsgarantiordningen.  NAV registrerer ikke
konkursboene pr. bransje og har derfor ikke statistikk som viser
utbetalinger sortert etter bransjer.

 

I 2015 ble det utbetalt 788 mill. kr. fra garantiordningen, og i 2016 var
beløpet  787 mill. kr.   Pr. 1. juni i år er det utbetalt 322 mill. kr.

 

 

Med vennlig hilsen

Mette Bøhm
avdelingsdirektør  

NAV Arbeid og ytelser  //  Lønnsgaranti  
(: 21 06 71 29  //  970 85 378 
[1]www.nav.no

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.nav.no/