Nærings- og fiskeriministrenes arbeidskontrakt og kalender 2017

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Næringsministerens og Fiskeriministerens arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministrene mottar.

- Ministrene sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Minde Liv, Nærings- og fiskeridepartementet

Til Geir Eliassen,

 

Vi viser til din henvendelse av 18.08.17 der du ber om innsyn i
næringsministerens og fiskeriministerens arbeidskontrakter,
stillingsbeskrivelser, personalmapper og lønn, samt ministrenes kalendere
hittil i 2017.

 

Når det gjelder arbeidskontrakter mv., viser vi til Statsministerens
kontor som har arbeidsgiveransvaret for næringsministeren og
fiskeriministeren.

 

Hva gjelder kalendere, viser vi til at næringsministerens og
fiskeriministerens kalendere publiseres fortløpende på regjeringen.no. For
etterspurte datoer, se lenker:  

 

[1]https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ka...

 

[2]https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ka...

 

 

Vennlig hilsen

Liv Minde
Seniorrådgiver

Administrasjonsavdelingen
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep 0032 Oslo

Tlf. 416 222 46
E-post: [3][epostadresse]

 

 

vis sitert seksjon

Kjære Minde Liv,

Hva med personalmappen?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Minde Liv, Nærings- og fiskeridepartementet

Når det gjelder arbeidskontrakter mv., dvs. stillingsbeskrivelser, personalmapper og lønn, viser vi til Statsministerens kontor, som nevnt.

Vennlig hilsen

Liv Minde
Seniorrådgiver
Administrasjonsavdelingen
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep 0032 Oslo
Tlf. 416 222 46
E-post: [epostadresse]

vis sitert seksjon

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #401]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Postmottak SMK,

8 Attachments

 

 

Vi viser til ditt innsynskrav 18.8, rettet til Nærings- og
fiskeridepartementet. Som personalansvarlig for statsrådene, besvarer SMK
den delen av innsynskravet som gjelder Næringsministeren og
Fiskeriministeren sine arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser og
personalmapper, og informasjon om hvilken lønn de mottar. Henvendelsen vil
for øvrig besvares av Utenriksdepartementet.

 

Innholdet i personalmappen følger vedlagt. Her finner du også informasjon
om ministrenes lønn. Når det gjelder arbeidskontrakt, utnevnes
statsministeren av Kongen i statsråd og har ingen kontrakt utover dette.
Ministrenes stillingsbeskrivelse følger av utnevnelsesbrevet.

 

Mvh,

Statsministerens kontor, postmottak

 

 

 

Fra: Minde Liv [[1]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 22. august 2017 10:23
Til: Gabrielsen, Liv Inger
Emne: SV: innsynskrav

 

Se vedlegg, som avtalt.

 

 

Vennlig hilsen

Liv Minde
Seniorrådgiver

Administrasjonsavdelingen
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep 0032 Oslo

Tlf. 416 222 46
E-post: [2][epostadresse]

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. file:///tmp/[epostadresse]